• Cieľom cvičení je poskytovať žiakom potrebné teoretické vedomosti, praktické poznatky a formovať ich vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia a života iných ľudí.
    • Priateľský
    • Skúsený
    • Online služby
    • Plní energie
 • Najnovšie

  Novinky

   • Úspechy našich žiakov

   • 4. 5. 2023
   • Okresné kolo matematickej olympiády

    V okresnom kolo matematickej olympiády v kategóriách Z7 a Z8 nás reprezentovalo šesť žiakov.

    Úspešní riešitelia:

    Kategória Z7

    1. miesto _ David Bezdeda

    Kategória Z8

    1. miesto _ Marián Backa

    2.-5. miesto _ Soňa Čičková

    Blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

   • Úspechy našich žiakov: Čítať viac
   • Tematický deň - Rastliny

   • 4. 5. 2023
   • 13. apríl je už tradične venovaný rastlinám, v kalendári významných dní dostal prívlastok

    Medzinárodný deň rastlín.

    Vo štvrtok 13. 4. 2023 sme preto v našej škole spolu so žiakmi spoločne prežili voňavý a farebný deň, ktorého nosnou témou boli RASTLINY. Každý z vyučujúcich hravo a pútavo vložil do svojej vyučovacej hodiny zaujímavú informáciu o rastlinách, počítali, kreslili, čítali, písali či spievali sme o kvetoch, stromoch, trávach. Deti spoznali netradičné cudzokrajné druhy zo sveta flóry, objavili kúzlo liečivých rastlín, súťažili v kvízoch o známych či neznámych rastlinách.

   • Tematický deň - Rastliny: Čítať viac
   • Mesiac s knihami

   • 4. 4. 2023
   • Mesiac marec je už tradične venovaný aktivitám, ktoré podporujú záujem detí o beletriu, čítanie, prácu s textom. Žiaci 2. stupňa na hodinách literatúry v spoločných besedách o prečítaných knihách predstavili svojím spolužiakom svoju naj... knihu. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavého a poučného o knihách najstarších, najmilších, najväčších či najmenších. Deti sa predstavili ako dobrí rečníci, pri besedách boli asertívni, navzájom sa dokázali počúvať, kládli si zaujímavé otázky. Odpovede niektorých nás prítomných milo prekvapili.

   • Mesiac s knihami: Čítať viac
   • Návšteva JRD Súľov

   • 4. 4. 2023
   • Jahňatá na jar boli odjakživa symbolom Veľkej Noci a poľnohospodárstva.

    Naši žiaci navštívili JRD Súľov, kde sa mohli potešiť malými jahňatami, dokonca jedno chytiť a pohladkať.

   • Návšteva JRD Súľov: Čítať viac
   • Zápis do 1. ročníka

   • 12. 4. 2023
   • „ Do školy sa teším, teším,

    už ma to tam ťahá...“

    Tak si možno pospevovali aj predškoláci, ktorí 3. apríla 2023 kráčali na zápis do 1. ročníka ZŠ. Zvedavosť, ale aj určité obavy, čo ich v tento veľký deň v škole čaká, sa dala ľahko vyčítať z ich tvárí. Všetkých prítomných predškolákov, ich rodičov a ostatných hostí krátkym programom privítali naši žiaci Kristínka Kamasová a Miško Hrehor. Za doprovodu pani učiteliek z 1. stupňa a pani vychovávateľky sa deti odobrali do pripravených tried. Hravou formou v nich plnili rôzne úlohy, pri ktorých ukázali svoje nadobudnuté zručnosti a schopnosti. Všetci svoj výnimočný deň zvládli výborne. Na pamiatku si domov odniesli svoju prvú žiacku knižku, pamätný list a malé darčeky.

   • Zápis do 1. ročníka: Čítať viac
   • Deň učiteľov

   • 28. 3. 2023
   • Prajeme Vám krásny deň učiteľov,

    ďakujeme všetkým učiteľom, pedagogickým, nepedagogickým zamestnancom za ich prácu.

    Neúnavní, trpezliví,

    opravujú hrubky, chyby.

    Vzdelávať je umenie,

    každý z nich to dobre vie.

   • Deň učiteľov: Čítať viac
   • Environmentálna výchova v ŠKD

   • 4. 4. 2023
   • V pondelok 27.3 pripravili pani vychovávateľky deťom prekvapenie. Školský klub detí navštívili dve sovičky. Fufi a Fifi pozorne sledovali zvedavé deti. Sokoliarka Bc. Gáliková oboznámila deti so životom sovičiek na území Slovenska. Deti si mohli pozrieť aj rôzne druhy parožia, vzorky drevín, rastlín. So záujmom počúvali a nedočkavo čakali na pohladenie sovičiek. Sovičky sa deťom odmenili pokojným pohľadom a našuchorenými pierkami.

   • Environmentálna výchova v ŠKD: Čítať viac
   • Klokan

   • 28. 3. 2023
   • Matematiký klokan je najväčšia medzinárodná matematická súťaž na svete. Každoročne sa do nej zapája niekoľko miliónov žiakov na celej zemeguli. 27. marca sa opäť žiaci našej školy zapojili a matematicky klokanili. Držíme palce riešiteľom až sú uspešní.

   • Klokan: Čítať viac
   • Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo

   • 27. 3. 2023
   • Dňa 24. 3. 2023 sa CVČ v Bytči konalo tohtoročné okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Recitátori a recitátorky si zmerali sily so svojimi konkurentmi v prednese poézie i prózy. Našu školu reprezentovala Kristínka Kamasová, Adrián Dodek, Karina Bučová a Michaela Búšovská. Teší nás, že hoci bola cesta k úspechu plná prekážok, priniesla zaslúženú odmenu. Adrián Dodek, žiak 6. ročníka, získal krásne 3. miesto. Výhercovi srdečne blahoželáme a ostatným ďakujeme za dôstojnú reprezentáciu našej školy.

   • Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo: Čítať viac
   • Deň vody v našej škole

   • 27. 3. 2023
   • Svetový deň vody (22.marec) je medzinárodný deň oslavy vody a hlavne príležitosť dozvedieť sa viac o problémoch súvisiacich s vodou.

    Myšlienka tohto medzinárodného dňa siaha až do roku 1992.

    Hlavnou témou Svetového dňa vody 2023 je urýchlenie zmien na riešenie krízy v oblasti vody a hygieny. Celosvetová kampaň v duchu hesla „Buď zmenou, ktorú chceš vidieť vo svete“ motivuje ľudí, aby začali konať, povzbudzuje nás všetkých ku zmene každodenných návykov a ku šetrnejšiemu zaobchádzaniu s vodou.

   • Deň vody v našej škole: Čítať viac
   • Kyberšikanovanie

   • 24. 3. 2023
   • Vo štvrtok 9. 3. 2023 sa konala v 5. ,6. ,7. a v 8. ročníku beseda zameraná na problematiku kyberšikanovania. s Ing. Zuzana Macharovou s asistentkou koordinátora oddelenia koordinácie a programov prevencie kriminality.

    Prednáška sa konalo pod záštitou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Odbor prevencie kriminality.

   • Kyberšikanovanie: Čítať viac
   • Majstrovstvá okresu vo florbale - žiaci

   • 13. 3. 2023
   • Dňa 24. 2. 2023 sa žiaci našej školy zúčastnili na majstrovstvách okresu vo florbale. Prejavila sa u nás absencia telocvične v Jablonovom (ktorá bola v rekonštrukcii), čo veľmi zavážilo a náš výkon nám nedovolil dosiahnuť na stupienky víťazov. Aj keď sme sa neumiestnili, odniesli sme si veľa skúseností a zážitkov, ktoré nám pomôžu pri príprave v nasledujúcich rokoch.

   • Majstrovstvá okresu vo florbale - žiaci: Čítať viac
   • Udržiavanie ľudových tradícií

   • 10. 3. 2023
   • V rámci vzdelávacích aktivít navštívili predškoláci Pamätnú izbu v Súľove, kde objavili množstvo zaujímavých vecí z histórie obce a regiónu. Oboznámili sa so životom ľudí v minulosti. Zaujímavý výklad z histórie i povesť o Súľovskom Čiernom orlovi im predniesla p. Mgr. Strečanská.

   • Udržiavanie ľudových tradícií: Čítať viac
   • Na návšteve v 1. triede

   • 10. 3. 2023
   • 9. marca 2023 našich predškolákov privítali v ZŠ žiaci 1. triedy s pani učiteľkou Batrnovou. Ukázali im, čo všetko sa už naučili a akí sú šikovní. Naši predškoláci tiež nezaostávali a zapojili sa do priebehu vyučovania. Už sa všetci tešia do prvej triedy!

   • Na návšteve v 1. triede: Čítať viac
   • Radosť z úspechu

   • 23. 2. 2023
   • Včera, v stredu 22.2.2023, sa v priestoroch Radnice mesta Žilina stretli víťazi okresných kôl recitačnej súťaže v umeleckom prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko J. C. Hronského. Medzi mladými recitátormi z celého Žilinského kraja mala dvojnásobné zastúpenie aj naša škola.

    Michal Hrehor, žiak 3. ročníka (I. kategória) a Nela Krajčiová, žiačka 7. ročníka (III. kategória) zaujali svojím presvedčivým prednesom všetkých prítomných.

   • Radosť z úspechu : Čítať viac
   • Fašianfový karneval v MŠ Súľov

   • 22. 2. 2023
   • Do fotogalérie bol pridaný nový album Fašianfový karneval v MŠ Súľov.

    17.2.2023 sme v materskej škole Súľov usporiadali detský karneval. Prišli superhrdinovia, princezné, piráti, víla a mnohé krásne masky. O zábavu sa postaral kolektív MŠ rôznymi hrami, tancom i spievaním. Za masky získali deti i odmeny.

   • Fašianfový karneval v MŠ Súľov: Čítať viac
   • Karneval

   • 20. 2. 2023
   • Tradične každý rok vo fašiangovom období sa náš kultúrny dom zmení na magické miesto plné čarodejníc, rytierov a rôznych príšer. Medzi najobľúbenejšie akcie v našej škole patrí karneval, ktorý sa konal 16. februára 2023. Tanečné kolá striedali zábavné súťaže, kde cukríky boli sladkou odmenou.

    Na školskom karnevale sme ocenili najmä doma zhotovené masky.

   • Karneval: Čítať viac
   • Hviezdoslavov Kubín

   • 20. 2. 2023
   • „Ó, mojej matky reč je krásota,

    je milota, je rozkoš, láska svätá...“

    (P. O. Hviezdoslav)

    Recitácia a krásny umelecký zážitok nám pripomenuli jedinečnosť našej ľubozvučnej slovenčiny. Teší nás, že aj v dobe počítačových hier si žiaci nájdu čas na prečítanie dobrej knihy či básne.

    Dňa 14. 2. 2023 sa uskutočnilo ďalšie školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Zapojilo sa 31 recitátorov, ktorým učarovala poézia či próza. Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a víťazom srdečne blahoželáme.

   • Hviezdoslavov Kubín: Čítať viac
   • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
   • Albert Einstein
   • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
   • William Shakespear
   • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
   • Carl Rogers
  • {#1508} 1
  • {#1508} 2
  • {#1508} 3
  • {#1508} 4
   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Súľov - Hradná 64
    • ZŠ(riaditeľ) - 0911 / 360 024 ZŠ (zástupkyňa) - 0911 / 588 002 ZŠ (zborovňa) + ŠKD - 0911 / 594 003 MŠ Súľov-Hradná - 0911 / 596 003 MŠ Jablonové - 0903 / 796 025 ŠJ vedúca - 0903 / 795 025 ŠJ Súľov-Hradná - 0911 / 626 003 ŠJ Jablonové - 0911 / 598 003
    • Súľov - Hradná 64, 013 52 013 52 Súľov - Hradná Slovakia
    • 0911 / 360 024
    • RNDr. Ján Mekiňa (riaditel@zssulov.sk), mobil: 0911 / 360 024
    • Mgr. Anna Búšfyová (zssulov@zssulov.sk), mobil: 0911 / 588 002
   • Prihlásenie