• Cieľom cvičení je poskytovať žiakom potrebné teoretické vedomosti, praktické poznatky a formovať ich vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia a života iných ľudí.
    • Priateľský
    • Skúsený
    • Online služby
    • Plní energie
 • Najnovšie

  Novinky

   • Naša pani učiteľka Katka sa vydáva

   • 29. 5. 2023
   • V sobotu 27. mája zazvonili svadobné zvony pre našu pani učiteľku Katku a jej snúbenca Tomáša! Mladomanželom želáme veľa lásky a porozumenia na spoločnej ceste životom!!!

   • Naša pani učiteľka Katka sa vydáva: Čítať viac
   • Tretiacka hodina matematiky

   • 26. 5. 2023
   • Tretiaci zažili radosť z matematiky. Pomocu hier trénovali a precvičovali dané učivo. Rozvíjali logické myslenie, ktoré je jednou z kľúčových vlastností, ktoré bude dieťa v živote potrebovať. Využije ho nielen v škole pri riešení matematických úloh, ale aj v bežnom živote, kde bude pripravené kriticky rozmýšať nad informáciami.

   • Tretiacka hodina matematiky: Čítať viac
   • Zručnosti našich žiakov

   • 24. 5. 2023
   • Šijeme vrecia, šijeme.

    Čo s nimi robiť budeme?

    Z mesta do mesta, široká je cesta,

    predávať ich pôjdeme.

    S nitkou sme vyšívali aj papier na hodine výtvarnej výchovy.

    Nitku sme využili nielen na vyšívanie.

   • Zručnosti našich žiakov: Čítať viac
   • Ročné obdobia očami šiestakov

   • 24. 5. 2023
   • Žijeme na Slovensku. Máme to šťastie, že v našej krajine sa ešte stále striedajú štyri ročné obdobia. Poteší nás, keď voňavú a spevavú jar vystrieda leto plné slnka, vody a oddychu. Potom viacerých prekvapí babie leto a farebné lístie. Nakoniec sa ohlási mrazivá, ale čarovná zima. Naši šiestaci si 4 ročné obdobia vybrali ako tému svojich prác zo slovenského jazyka. Vo dvojiciach pripravili plagáty. Snažili sa zachytiť podstatné informácie, sviatky, pranostiky či predmety, ktoré charakterizujú dané obdobie roka. Či sa im to podarilo, posúďte sami.

   • Ročné obdobia očami šiestakov: Čítať viac
   • Deň včiel v našej škole

   • 24. 5. 2023
   • ​​​​​​S nastupujúcou voňavou a prebúdzajúcou sa jarou nás čoraz častejšie teší pohľad na rozkvitnuté lúky, stromy, záhrady. Táto krehká krása robí radosť nielen nám, no predovšetkým rôznym druhom hmyzu.

    20. máj každoročne patrí včelám. O ich dôležitosti pre ľudský život niet pochýb. Väčšina z nás sa vždy poteší ich sladkému produktu – medu a zdravým pochúťkam z neho vytvoreným. Preto sme sa tento rok rozhodli vytvoriť výstavu receptov, v ktorých je med základnou surovinou. Žiaci priblížili ich rodinné recepty svojim spolužiakom, siedmaci si na jednom koláči vďaka svojej spolužiačke Deniske aj pochutili. Recepty overené, vyskúšané, zdedené po babke či niekým podarované rozveselili priestory školy.

   • Deň včiel v našej škole: Čítať viac
   • Školské výlety sa začali

   • 22. 5. 2023
   • Výlet žiakov 1. stupňa

    Dňa 16.5.2023 sa žiaci 1. stupňa zúčastnili koncoročného školského výletu.

    Navštívili sme Slovenský betlehem v Rajeckej Lesnej.

    V Čičmanoch sme sa oboznámili so životom našich predkov a učarovali nám čičmianske vzory na dreveniciach.

    V Rajeckých Tepliciach sme spoznali rozmanitú históriu dopravy v miestnom múzeu. Domov sme sa vrátili plní zážitkov.

   • Školské výlety sa začali: Čítať viac
   • Vystúpenie v klube dôchodcov Súľov

   • 19. 5. 2023
   • 18.5.2023 deti z MŠ Súľov - Hradná vystupovali s programom ku dňu matiek v klube dôchodcov. Vystúpenie sa deťom vydarilo na jednotku a odmena bola veľmi sladká. Ďakujeme klubu za môžnosť reprezentovať našu MŠ Súlov - Hradná.

   • Vystúpenie v klube dôchodcov Súľov: Čítať viac
   • Zapísaná myšlienka sa uchovala

   • 17. 5. 2023
   • Aj toto je názov jedného z učív, ktoré napĺňa hodiny dejepisu v 5. ročníku. Žiaci sa dozvedia o tom, aké zložité, no veľmi dôležité pre ľudský život, bolo vytvorenie znakov a neskôr písmen, pomocou ktorých si naši predkovia odovzdávali a zapisovali informácie. Aj vďaka týmto ich zápisom sme nielen my, no aj mnohé generácie pred nami, mohli pochopiť súvislosti a mnohé udalosti z histórie ľudstva.

   • Zapísaná myšlienka sa uchovala : Čítať viac
   • Krásny Deň matiek

   • 12. 5. 2023
   • Mamička mi dáva boštek na líčko i malý noštek.

    V náručí ma zohrieva, i pesničku zaspieva.

    Pofúka mi boľačku, utrie slzu na líčku.

    Podrží ma za ručičku,

    keď kráčame po chodníčku.

    Mamička mi hladí vlásky

    a ja viem, že je to z lásky.

    Vždy je pri mne, ľúbi ma,

    mamka moja jediná!

    zdroj internet

   • Krásny Deň matiek: Čítať viac
   • ŠKOLSKÝ POHÁR SFZ

   • 11. 5. 2023
   • Chlapci z druhého stupňa 9. 5. 2023 reprezentovali školu v okresnom kole školského pohára SFZ.

    Boli to: Gajdoš Martin, Mosor Filip, Rambala Jozef, Dodek Adrián, Šípovský Peter, Hryha Michael, Majtán Marcel, Tarhaj Patrik

    Zúčastneným ďakujeme.

   • ŠKOLSKÝ POHÁR SFZ: Čítať viac
   • Šaliansky Maťko - celonárodné kolo

   • 4. 5. 2023
   • 21. apríla sa konal 28. ročník Šalianskeho Maťka Jozefa Cígera Hronského.

    Michal Hrehor získal 1. miesto v prednese slovenských povestí.

    Tento rok sa celoštátneho kola v Šali zúčastnilo 23 recitátorov. Celoštátne kolo prebiehalo v troch kategóriách. V prvej kategórii súťažia žiaci 2. a 3. ročníka základných škôl (ZŠ), v druhej žiaci 4. a 5. ročník ZŠ a v tretej žiaci 6. a 7. ročníka ZŠ.

   • Šaliansky Maťko - celonárodné kolo: Čítať viac
   • Zápis do Materskej školy - školský rok 2023/2024

   • 1. 5. 2023
   • Zápis do Materskej školy - školský rok 2023/2024

    sa uskutoční:
    od 15. mája do 19. mája 2023

    Prihlášku do MŠ a povinné prílohy nájdete na web stránke školy v sekcii Elektronické prihlášky

    Do poznámky uveďte, do ktorej MŠ podávate prihlášku pre Vaše dieťa:

    MŠ Súľov-Hradná alebo MŠ Jablonové

    V prílohách sú uverejnené informácie o Zápise žiakov do MŠ v školskom roku 2023/24 a dokumenty, ktoré tvoria povinnú prílohu prihlášky. Pri vypĺňaní elektronickej prihlášky je potrebné priložiť ako prílohu vyplnené a potvrdené Potvrdenie od lekára.

   • Zápis do Materskej školy - školský rok 2023/2024: Čítať viac
   • McDonal ´s Cup

   • 4. 5. 2023
   • Chlapci a dievčatá sa 26. apríla zúčastnili okresného kola futbalového turnaja zmiešaných družstiev

    McDonal ´s Cup.

    Turnaja sa zúčastnilo sedem družstiev. Po vzájomných zápasoch získali naši mladší žiaci 4. miesto.

    Ďakujem za reprezentáciu školy a blahoželáme.

    Veľké ďakujem patrí aj trénerovi nášho tímu Mirkovi Hrehorovi.

   • McDonal ´s Cup : Čítať viac
   • ENGLISH STAR

   • 4. 5. 2023
   • Dňa 27.04. 2023 sa konala na našej škole súťaž v anglickom jazyku. Je to medzinárodná súťaž pre žiakov základných škôl. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Súťaž umožní žiakom zábavnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie, prispievať k vyhľadávaniu talentovaných žiakov, poskytovať učiteľom anglického jazyka materiály využiteľné na zatraktívnenie a skvalitnenie vzdelávania.

   • ENGLISH STAR: Čítať viac
   • Deň Zeme

   • 4. 5. 2023
   • Pri príležitosti svetového Dňa Zeme nám žiaci navštevujúci ŠKD spolu s pani vychováveteľkami prichystali milé prekvapenie, ktoré nás vítalo ráno pri ceste do školy.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

    ​​​​​​​

    Žiaci 8. ročníka zorganizovali zaujímavé aktivity pre deti prvého i druhého stupňa ZŠ, ktoré sa niesli v znení hlavnej myšlienky tohto významného dňa.

   • Deň Zeme: Čítať viac
   • Deň narcisov

   • 4. 5. 2023
   • Dňa 20. apríla 2023 sa na našej škole uskutočnila akcia pri príležitosti „ Dňa narcisov“.

    Zbierka sa konala počas celého dňa v priestoroch školy, počas ktorého žiačky 8. ročníka chodili po triedach. Každý, kto si narcis pripol na svoj odev – vyjadril podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky sme pomohli zozbierať finančné prostriedky na pomoc chorým pacientom a ich rodinám v sume 174,20 €.

   • Deň narcisov: Čítať viac
   • Úspech v krajskom kole matematickej olympiády

   • 4. 5. 2023
   • V krajskom kole matematickej olympiády v kategórii Z9 nás reprezentovala

    žiačka 9. ročníka Zuzana Backová.

    V konkurencii 41 súťažiacich sa umiestnila na 9.-11. mieste. Získala 20 bodov z možných 24 bodov, a tým sa stala úspešnou riešiteľkou.

    K úspechu jej srdečne blahoželáme a prajeme jej veľa šťastia na prijímacích pohovoroch.

   • Úspech v krajskom kole matematickej olympiády: Čítať viac
   • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
   • Albert Einstein
   • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
   • William Shakespear
   • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
   • Carl Rogers
  • {#1508} 1
  • {#1508} 2
  • {#1508} 3
  • {#1508} 4
   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Súľov - Hradná 64
    • ZŠ(riaditeľ) - 0911 / 360 024 ZŠ (zástupkyňa) - 0911 / 588 002 ZŠ (zborovňa) + ŠKD - 0911 / 594 003 MŠ Súľov-Hradná - 0911 / 596 003 MŠ Jablonové - 0903 / 796 025 ŠJ vedúca - 0903 / 795 025 ŠJ Súľov-Hradná - 0911 / 626 003 ŠJ Jablonové - 0911 / 598 003
    • Súľov - Hradná 64, 013 52 013 52 Súľov - Hradná Slovakia
    • 0911 / 360 024
    • RNDr. Ján Mekiňa (riaditel@zssulov.sk), mobil: 0911 / 360 024
    • Mgr. Anna Búšfyová (zssulov@zssulov.sk), mobil: 0911 / 588 002
   • Prihlásenie