• Priateľský
    • Skúsený
    • Online služby
    • Plní energie
 • Najnovšie

  Novinky

   • Deň mlieka MŠ Jablonové

   • 17. 5. 2024
   • Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň mlieka MŠ Jablonové .

    Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek ľudskej výživy. Preto aj tento deň je dobrá príležitosť, aby si i v našej MŠ deti prostredníctvom zaujímavých aktivít a ochutnávok v rámci jednotlivých tried uvedomili význam mlieka pre naše zdravie. Náš mliečny deň v materskej škole sa niesol vo veselej, nápaditej a zdravej atmosfére. Deti sa už od rána tešili na množstvo zaujímavých aktivít, ktoré pre ne pani učiteľky pripravili. Deti si vystrihovaním, vyfarbovaním a lepením vytvorili malé kravičky. Prostredníctvom makety kravy vyskúšali kravičku podojiť. Všetci ale iste vieme, že keď sa dobre nasýtime, lepšie sa nám rozmýšľa. Ani v dnešný mliečny deň tomu nebolo inak. Veľkú pozornosť si vyslúžila ochutnávka mliečnych výrobkov. Naše najmenšie Žabky vyskúšali korbáčiky, parenicu, mozar

   • Deň mlieka MŠ Jablonové : Čítať viac
   • Zázračná krajina

   • 17. 5. 2024
   • Detičky z MŠ Súľov - Hradná a z MŠ Jablonové sa zúčastnili hudobno - dramatického predstavenia ZÁZRAČNÁ KRAJINA. Deti si vypočuli živú hudbu, zatancovali a zaspievali si s kamarátmi na známe i menej známe detské piesne. Vystúpenie sa deťom veľmi páčilo a odohralo sa v školskej záhrade v MŠ Jablonové.

   • Zázračná krajina: Čítať viac
   • Koncoročný výlet Farmapark LUBINA MŠ Jablonové + MŠ Súľov - Hradná

   • 16. 5. 2024
   • Koniec školského roka sa nám už pomaličky blíži a ako býva zvykom, v tomto období chodievame na spoločný výlet. Spolu s našimi kamarátmi z MŠ Súľov-Hradná sme tentokrát navštívili Farmapark v Lubine. Naše dobrodružstvo sa začalo už cestou na farmu, pretože na zastávke na nás čakalo obrovské prekvapenie. Na výlet sme išli poschodovým autobusom. Cesta trvala niečo cez hodinu a tak sme si ju skrátili spevom rôznych pesničiek. Po príchode na farmu sme najskôr doplnili energiu a posilnili sme sa, keď sme si dali sladký rožtek. Rozdelili sme sa na dve skupinky, aby z toľkej kopy detí zvieratká nedostali šok J a naša exkurzia sa mohla začať. Na farme sme videli kopec zaujímavých zvieratiek: klokany, ťavy, andulky, lamy... Milé sprievodkyne nám o zvieratkách povedali veľa zaujímavých informácii. My sme si mohli zvieratká pohladkať a dokonca ich aj nakŕmiť. Po dlhom prechádzaní nám vyhladlo a

   • Koncoročný výlet Farmapark LUBINA MŠ Jablonové + MŠ Súľov - Hradná: Čítať viac
   • Deň Mlieka v MŠ Súľov-Hradná

   • 16. 5. 2024
   • Mliečko všetci radi máme,

    každý deň si hrnček dáme,

    ak chceš aj ty zdravý byť,

    musíš veľa mlieka piť.

    Opäť sme si deň v našej škôlke spestrili a urobili si deň mlieka. Malou ochutnávkou syrov, mliečneho kotejlu, či pozeraním výrobkou z mlieka sa zas deti učili zážitkovou formou, ktorá ich nesmierne baví. Vyrobili si tiež kravičky Milku a teliatko Lilinku.

   • Deň Mlieka v MŠ Súľov-Hradná: Čítať viac
   • Deň matiek v MŠ Súľov-Hradná

   • 15. 5. 2024
   • 7.mája 2024 detičky z MŠ Súľov- Hradná na triednej besiedke svojím programom dojali a láskou naplnili srdiečka svojich mamičiek aj babičiek krásnym programom a tak si pripomenuli významný deň- DEŇ MATIEK. Odmenou pre deti bol potlesk a bozky od mami, lebo kto iný ako MAMA vie svoje dieťa tak milovať.

   • Deň matiek v MŠ Súľov-Hradná: Čítať viac
   • Deň matiek MŠ Jablonové

   • 10. 5. 2024
   • Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň matiek MŠ Jablonové .

    Milé naše mamičky, sme len malé detičky, srdiečka však veľké máme, vždy vás s láskou objímame. Bez vás, veru, šťastia niet, nedáme vás za ten svet. „DEŇ MATIEK“ je špeciálny čas povedať našim mamám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili. Dňa 09. mája 2024 aj v Kultúrnom dome v Jablonovom, bolo cítiť nedočkavosť osláviť tento krásny sviatok. Deti sa už nevedeli dočkať, chceli svojim mamičkám predviesť všetko, čo si pre ne s pani učiteľkami dlhší čas pripravovali. Každé dieťa chcelo piesňou, tancom, básňou vyjadriť, že mama je pre nich jedinečná a nenahraditeľná. Rodičia boli milo prekvapení, ako krásne sa ich ratolesti na tento deň pripravili. Radosť aj dojatie bolo vidieť v tvárach všetkých mamičiek. V závere venovali deti mamám vyrobené darčeky.

   • Deň matiek MŠ Jablonové : Čítať viac
   • Sférické kino

   • 3. 5. 2024
   • V piatok 3. mája nás v MŠ v Jablonovom navštívilo sférické kino s predstavením ŽIVOT STROMOV. Deti sa preniesli s chrobáčikmi Lienkou a Muškom Svetluškom do sveta prírody, pozorovali ako rastie a s ročnými obdobiami sa mení život stromu, čo potrebuje pre svoj rast, aký dôležitý je pre život našej planéty. Oboznámili sa s pojmami "fotosyntéza", rozmnožovanie rastlín, význam vody pre život a pod. Tí najmenší - Žabky - zase navštívili podmorský svet a formou rozprávky sa oboznámili so životom v oceáne.

   • Sférické kino: Čítať viac
   • Úspech Michala Hrehora v celonárodnom kole súťaže Šaliansky Maťko – 29. ročník

   • 2. 5. 2024
   • V Šali sa konal 29. ročník recitačnej súťaže Šaliansky Maťko, ktorá je venovaná pamiatke nášho slovenského spisovateľa Jozefa Cígera Hronského.

    Súťaž založil MUDr. Svetozár Hikkel spolu so zaslúžilým umelcom Jurajom Sarvašom. Medzi prítomnými hosťami nechýbal prezident SR Ivan Gašparovič, osobnosti ako Ida Rapaičová, Lubica Vráblicová, Jozef Šimonovič a mnohí ďalší.

   • Úspech Michala Hrehora v celonárodnom kole súťaže Šaliansky Maťko – 29. ročník: Čítať viac
   • „BEZDROG“

   • 2. 5. 2024
   • Dňa 18. 4. sa konala v 6., 7., 8. a v 9. ročníku beseda na tému „BEZDROG“.

    Žiaci si primeranou formou vypočuli, čo všetko môžu DROGY spôsobiť. Nielen im samotným, ale aj ich priateľom či rodine. Veľa príkladov o škodlivosti a účinkoch legálnych aj nelegálnych drog počas prednášok hovorili samotní žiaci.

   • „BEZDROG“: Čítať viac
   • Prevencia rizikového správania - intervencia s asistenciou psa

   • 2. 5. 2024
   • Skupinové aktivity s asistenciou psa si vyskúšali žiaci 4. ročníka. Rozvíjali vedomosti, zručnosti, schopnosti empatie, kooperácie pozitívneho vzťahu k zvieratám i pozitívnych medziľudských vzťahov.

    Humánno - animálny tím / Martončík, Majlo

   • Prevencia rizikového správania - intervencia s asistenciou psa: Čítať viac
   • ENGLISHSTAR

   • 2. 5. 2024
   • 25.4.2024 sa žiaci našej školy zapojili do medzinárodnej súťaže v anglickom jazyku. Hlavným poslaním tejto súťaže je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov. Súťaž umožní žiakom zábavnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie.

   • ENGLISHSTAR : Čítať viac
   • McDonald´s Cup 25. ročník

   • 2. 5. 2024
   • Žiaci 3. a 4. ročníka sa dňa 29.4.2024 zúťastnili okresného kola McDonald´s Cup 2024.

    Zostava:

    F. Hanulík, K. Kamasová, K. Burchylo, D. Danížek, S. Ďurec, J. Hanulík, M. Hrehor, L. Klučiar, B. Tarhaj.

    Sili si zmeralo 8 škôl z okresu Bytča. Zo získania 4. miesta sa veľmi tešíme.

    Ďakujeme rodičom p. Hrehorovi, p. Hanulíkovi a p. Klučiarovej za pomoc pri organizácii.

   • McDonald´s Cup 25. ročník: Čítať viac
   • Stavanie mája

   • 30. 4. 2024
   • Do fotogalérie bol pridaný nový album Stavanie mája.

    Utorok 30.04.2024 sa v MŠ Jablonové niesol v znamení ľudovej tradície stavanie mája. Od ranných hier sa deti hrali a realizovali aktivity zamerané na túto tematiku. Materská škola patrí medzi tie, ktoré si uchovávajú zvyky a tradície. Dopoludnia si deti s pani učiteľkami vyzdobili stromček farebnými stuhami a potom sa presunuli na dvor materskej školy s pesničkou ,,Staviame my máje´´. Ozdobný máj sme za pomoci pána Hrehora a jeho kolegov postavili máj. Pán starosta deti odmenil sladkosťou. Všetkým veľmi pekne ďakujeme.

   • Stavanie mája: Čítať viac
   • Stavanie mája v MŠ Súľov-Hradná

   • 30. 4. 2024
   • Sadíme my máje, čo nám dajú za ne? Pálenky červenej do krbky zelenej. Máj, máj, máj, zelený pod oblôčkom sadený...S touto piesňou dnes deti z materskej školy sprevádzali stavanie mája. Mesiac máj sa spája s láskou, ale aj s novým začiatkom a zrodom nového života. Májová čerstvo zazelenaná príroda evokuje mladosť, sviežosť a energiu. Pri stavaní mája sme si zaspievali i zatancovali a občerstvili sa v našom altánku. Ďakujeme za pomoc pri stavaní i zaobstaraní mája pre materskú školu.

   • Stavanie mája v MŠ Súľov-Hradná: Čítať viac
   • Horolezci, horolezkyne, horolezčatá

   • 30. 4. 2024
   • Do fotogalérie bol pridaný nový album Horolezci, horolezkyne, horolezčatá.

    Deti z MŠ Jablonové sa v rámci profesií oboznámili s ďalším povolaním – Horolezec/yňa. Naše pozvanie do MŠ prijali rodičia našich žiakov Ivanka N. z triedy Slniečok a Tamarky N. z triedy Hviezdičiek, aby prišli žiakom predstaviť horolezectvo a ich prácu, ktorá je s horolezectvom úzko spojená. Deti najviac zaujala inštruktáž lezenia na lezeckej stene, oboznámili sa so zásadami bezpečnosti pri lezení, mali možnosť vidieť a vyskúšať horolezeckú výstroj a techniku. Každé dieťa si pod odborným dohľadom skúsilo lezenie na umelej stene (rebrinách). Deti mali možnosť vidieť, ako sa reálne horolezci na horách stravujú, spoločne sme si jedlo pripravili a aj ochutnali. Taktiež sme sa zahrali ,, na schovávačku“ a navzájom sme sa hľadali vďaka lavínovému vyhľadávaču. Záujem a nadšenie detí boli veľmi veľké a očká im šťastne ž

   • Horolezci, horolezkyne, horolezčatá: Čítať viac
   • Zápis do MŠ - oznam

   • 30. 4. 2024
   • Základná škola s materskou školou Súľov-Hradná 64, 013 52

    EP Materská škola Súľov-Hradná 114, 013 52

    EP Materská škola Jablonové 118, 013 52

    Zápis do Materskej školy - školský rok 2024/2025

    sa uskutoční:
    od 02. mája do 10. mája 2024

    Prihlášku do MŠ a povinné prílohy nájdete na web stránke školy

   • Zápis do MŠ - oznam: Čítať viac
   • Deň Zeme 2024

   • 24. 4. 2024
   • Stalo sa už tradíciou, že vždy v apríli, pri príležitosti Dňa Zeme (22.apríl), prebieha v našej škole dopoludnie plné aktivít, ktoré nejakým spôsobom súvisia s modrou planétou.

    Tento rok sme sa všetci oblečení v zelenom stretli o niečo skôr. Deň Zeme pre svojich spolužiakov tento rok pripravili a zorganizovali už v piatok 19. apríla 2024 všetci žiaci 8. ročníka.

   • Deň Zeme 2024: Čítať viac
   • Na koho myslíš, keď si pripínaš narcis?

   • 24. 4. 2024
   • Toto bola ústredná myšlienka tohtoročného, už 28. ročníka „ Dňa narcisov“.

    Opäť, ako u nejeden raz, sa k tomuto celoslovenskému podujatiu pripojila aj naša škola.

    Zbierku spropagovali a organizačne zabezpečili žiaci 8. ročníka.

    Každý z nás, kto si pripol narcis, vyjadril podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky sme pomohli zozbierať finančné prostriedky na pomoc chorým pacientom a ich rodinám.

   • Na koho myslíš, keď si pripínaš narcis?: Čítať viac
   • Hviezdoslavov Kubín - krajské kolo

   • 24. 4. 2024
   • Po víťazstve v okresnom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín, ktoré sa konalo v Bytči, sme sa v pondelok 15. apríla 2024 stretli v priestoroch Matice slovenskej v Martine s mladými recitátormi z celého Žilinského kraja.

    Michal Hrehor, žiak 4. ročníka, súťažil v 2. kategórii v prednese prózy.

   • Hviezdoslavov Kubín - krajské kolo: Čítať viac
   • Matematická olympiáda - okresné kolo

   • 24. 4. 2024
   • Matematická olympiáda je súťaž, kde sa kladie dôraz na postup riešenia, nielen na samotný výsledok. Žiaci musia mať dostatočné teoretické vedomosti, aby s nimi mohli pracovať a prísť na riešenie zložitejších príkladov.

    Dňa 3.4.2024 si v tejto súťaži boli zmerať sily žiaci z okresu Bytča. Našu školu reprezentoval štvorlístok ôsmakov v zložení: David Bezdeda, Denisa Danížková, Nela Krajčiová a Tereza Záhalková.

   • Matematická olympiáda - okresné kolo: Čítať viac
  • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
  • Albert Einstein
  • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
  • William Shakespear
  • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
  • Carl Rogers
  • {#1508} 1
  • {#1508} 2
  • {#1508} 3
  • {#1508} 4
 • Počet návštev: 2364945
   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Súľov - Hradná 64
    • ZŠ(riaditeľ) - 0911 / 360 024 ZŠ (zástupkyňa) - 0911 / 588 002 ZŠ (zborovňa) + ŠKD - 0911 / 594 003 MŠ (zástupkyňa) - 0911 / 975 025 MŠ Súľov-Hradná - 0911 / 596 003 MŠ Jablonové - 0903 / 796 025 ŠJ vedúca - 0903 / 795 025 ŠJ Súľov-Hradná - 0911 / 626 003 ŠJ Jablonové - 0911 / 598 003
    • Súľov - Hradná 64, 013 52 013 52 Súľov - Hradná Slovakia
    • 0911 / 360 024
    • RNDr. Ján Mekiňa (riaditel@zssulov.sk), mobil: 0911 / 360 024
    • Mgr. Anna Búšfyová (zssulov@zssulov.sk), mobil: 0911 / 588 002
    • Mgr. Iveta Maceková mobil: 0911 / 975 025
   • Prihlásenie