• V stredu 15. novembra 2023 sa naši žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili prezentácie Strednej odbornej školy strojníckej z Kysuckého nového Mesta. Prezentácia sa uskutočnila v historických priestoroch Sobášneho paláca v Bytči. Žiaci sa oboznámili s odbormi, profilovými predmetmi i možnosťami duálneho vzdelávania. Najviac ich zaujali výrobky, ktoré si študenti dokázali vyrobiť na praxi už od prvého ročníka, ako reproduktor či autíčko na vodíkový pohon.
  • V pondelok 6. novembra 2023 sa žiaci 3. a 7. ročníka vybrali na špeciálnu „Expedíciu do Budatínskeho hradu“ spojenú s tvorivými aktivitami. Okrem prehliadky hradu, veže a vystavených exponátov sa žiaci dozvedeli aj o jeho histórii a etnológii. Témou tohtoročného interaktívneho vzdelávacieho podujatia boli „Príbehy osobností“, ktoré pracovníci múzea pútavo predstavili. Pri tvorivých aktivitách si každý jeden žiak vyrobil vlastnú záložku s témou Bu
  • Koniec septembra sa na „starom kontinente“ už tradične spája s oslavami Európskeho dňa jazykov, ktorý si pripomíname 26. septembra.
   Na hodinách anglického jazyka v tento deň žiaci diskutovali spolu s vyučujúcimi o prínose jazykového vzdelávania, o príležitostiach a možnostiach, ktoré sa im výučbou cudzích jazykov otvárajú. Na hodinách žiaci vytvárali rôzne projekty, hrali hry a prostredníctvom prezentácií a kvízov sa oboznámili s jednotlivými kra
  • Dobrá správa pre všetkých milovníkov kníh!Od septembra sú otvorené brány našej školskej knižnice. Prví žiaci sa už začítali do nových kníh a tešíme sa na ďalších čitateľov a objaviteľov knižného sveta.
  • Takmer šesťdesiat žiakov druhého stupňa si na hodine telesnej výchovy vyskúšalo svoju vytrvalosť. Všetci úspešne prebehli určený úsek v stanovenom čase.
  • Cieľom cvičení je poskytovať žiakom potrebné teoretické vedomosti, praktické poznatky a formovať ich vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia a života iných ľudí.
    • Priateľský
    • Skúsený
    • Online služby
    • Plní energie
 • Najnovšie

  Novinky

   • Prezentácia Strednej odbornej školy strojníckej

   • 22. 11. 2023
   • V stredu 15. novembra 2023 sa naši žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili prezentácie Strednej odbornej školy strojníckej z Kysuckého nového Mesta. Prezentácia sa uskutočnila v historických priestoroch Sobášneho paláca v Bytči. Žiaci sa oboznámili s odbormi, profilovými predmetmi i možnosťami duálneho vzdelávania. Najviac ich zaujali výrobky, ktoré si študenti dokázali vyrobiť na praxi už od prvého ročníka, ako reproduktor či autíčko na vodíkový pohon. Videli aj praktické ukážky z odboru umelecký kováč.

   • Prezentácia Strednej odbornej školy strojníckej: Čítať viac
   • Dejepisno - vlastivedná exkurzia

   • 22. 11. 2023
   • V pondelok 6. novembra 2023 sa žiaci 3. a 7. ročníka vybrali na špeciálnu „Expedíciu do Budatínskeho hradu“ spojenú s tvorivými aktivitami. Okrem prehliadky hradu, veže a vystavených exponátov sa žiaci dozvedeli aj o jeho histórii a etnológii. Témou tohtoročného interaktívneho vzdelávacieho podujatia boli „Príbehy osobností“, ktoré pracovníci múzea pútavo predstavili. Pri tvorivých aktivitách si každý jeden žiak vyrobil vlastnú záložku s témou Budatínsky hrad a žiaci si vyskúšali aj „zamurovanie“ krásnej Kataríny rodu Čákiovcov do hradnej veže. Vzájomnou naháňačkou, pozorovaním mohutných a starých stromov, zbieraním veľkých farebných listov v priľahlom parku, sme ukončili pútavú dejepisno-vlastivednú exkurziu.

   • Dejepisno - vlastivedná exkurzia: Čítať viac
   • Martin na bielom koni

   • 16. 11. 2023
   • ,, Na svätého Martina, drž sa synku komína. "

    Svätý Martin prišiel na bielom koni. Symbolizuje príchod zimy v podobe snehu, ktorý v tomto období už pokryl aj nižšie položené časti Slovenska.

    Zavítal aj do našeho ŠKD.

   • Martin na bielom koni: Čítať viac
   • Zber papiera

   • 16. 11. 2023
   • Zber papiera je na našej škole tradíciou. Nebolo tomu inak ani v tomto školskom roku 2023/2024. Žiaci počas mesiaca október odovzdali do zberu 2 321,5 kg papiera.

    Svojou snahou symbolicky zachránili 18 a pol stromu.

    Ďakujeme.

    Najusilovnejšími boli žiaci 7. ročníka, kde každý žiak doniesol takmer 70 kg papiera. Druhé miesto patrí žiakom 5. ročníka a tretí v poradí sa umiestnili žiaci 2. ročníka.

   • Zber papiera: Čítať viac
   • Vianočná pohľadnica

   • 16. 11. 2023
   • Vianočná pohľadnica 2023

    20. ročník medzinárodnej detskej výtvarnej súťaže

    Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne opäť vyhlásilo jednokolovú medzinárodnú výtvarnú súťaž detí a mládeže. Súťaž je tematicky zameraná na uchovávanie tradičného vianočného zvykoslovia a výtvarné spracovávanie tradičnej vianočnej témy netradičnými výtvarnými technikami.

   • Vianočná pohľadnica : Čítať viac
   • iBobor

   • 16. 11. 2023
   • V dňoch 6. novembra až 10. novembra 2023 prebehla takmer v 60 krajinách sveta online súťaž v algoritmickom myslení iBobor. Súťaž je určená pre žiakov 2. ročníka až po seniorov. V našej škole sa jej zúčastnilo 105 žiakov.

    Kategória Drobec - 2. a 3. ročník

    Úspešní riešitelia:

    • Timotej Ďurec, Ric
   • iBobor: Čítať viac
   • Lampiónový sprievod

   • 27. 10. 2023
   • SVETLONOS​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

    (svetlá noc, svetielko, bludička)démonická bytosť v podobe bludného mihotavého svetielka, objavujúca sa v noci pri močariskách, v lesných húštinách a v blízkosti vodných zdrojov. Niekde mal podobu malého chlapca so žeravými očami, ktorý pred pozorovateľom rástol do nadprirodzenej veľkosti. Zvádzal ľudí zo správnej cesty, vábil do močiarov, vodil ich po poliach, cez skálie a tŕnie či po cintorínoch. Mal moc najmä nad tými, čo nemali čisté svedomie. Lákal nielen svetlom, ale aj plačom či volaním po mene. Úmyselne či nechtiac ho mohol privolať človek, ktorý po zotmení zahvízdal. Zbaviť sa ho mohol prežehnaním sa alebo pomyslením na toho, s kým jedol veľkonočné vajíčko či štedrovečerné jedlo. Pôvod svetlonosov odvodzovala ľudová obrazotvornosť z duší niektorých zomretých, najmä nepokrstených detí (nebeské deti) i ľudí umretých násilnou smrťou (po

   • Lampiónový sprievod: Čítať viac
   • Kapustička kapusta, natlačím ťa do husta

   • 27. 10. 2023
   • V rámci zážitkového učenia sme si osvojovali spracovanie kapusty na zimu. Deti aktivita veľmi zaujala, vyskúšali si "dlávenie do suda" aj ochutnávku kapusty. Názorne sme predvádzali "dlávenie" v minulosti a tešili sme sa z nadobudnutých skúseností.

   • Kapustička kapusta, natlačím ťa do husta: Čítať viac
   • Divadlo Ako si dedko s babkou spolu nažívali

   • 27. 10. 2023
   • Pri príležitosti mesiaca úcty k starším sme sa zúčastnili divadelného predstavenia o dedkovi a babke. Rozprávali nám, čo radi robia, aké majú sny a plány a čo musia urobiť, aby svoje sny naplnili. Spoločne sme si zaspievali a prežili sme krásne dopoludnie.

   • Divadlo Ako si dedko s babkou spolu nažívali: Čítať viac
   • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – 16. ročník

   • 24. 10. 2023
   • V dňoch 17. až 20. 10. 2023 sa uskutočnilo ďalšie školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Tento školský rok sa do súťaže zapojilo deväť žiakov 9. a 8. ročníka.

    Priebeh súťaže:

    1. časť: online test (35 minút),

    2. časť: transformácia textu - správa, informačný slohový postup,

    3. časť: tvorba rečníckeho prejavu – príhovor pre spolužiakov na tému: Prečo vtáci migrujú?

   • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – 16. ročník: Čítať viac
   • Súťažíme v jazykoch s WocaBee

   • 24. 10. 2023
   • Naša škola sa zapojila do piateho ročníka inovatívnej súťaže pre školy s názvom Jazykový WocaBee šampionát.Súťaž prebieha pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a súťaží sa online v aplikácii na učenie slovíčok.

    Žiaci sa v aplikácii učia novú slovnú zásobu vrátane výslovnosti moderným a veľmi efektívnym spôsobom.V súťaži sa hodnotí usilovnosť žiakov v učení cudzích jazykov, meraná počtom bodov získaných za precvičovanie slovíčok.Čím viac žiaci precvičujú, tým viac bodov (za správne odpovede) získajú a viac sa aj naučia.Každá trieda súťaží ako tím, takže v jazykoch sa zlepšujú skutočne všetci žiaci.Aplikácia navyše pracuje s každým žiakom individuálne za pomoci umelej inteligencie a žiaci si ju môžu spustiť na mobile, tablete či počítači.

   • Súťažíme v jazykoch s WocaBee: Čítať viac
   • Deň JABĹČKA

   • 20. 10. 2023
   • „ Gúľalo sa jabĺčko ku Aničke ľahúčko.

    Také chutné maličké, Anka ho dá mamičke.“

    V piatok 20.10.2023 sme si v MŠ v Jablonovom pripomenuli Deň JABLKA. Pani učiteľky pripravili pre deti, ktoré dnes prišli oblečené v jabĺčkových farbách, rôzne aktivity. Spievali sme piesne o jabĺčkach, učili sme sa básničku, tancovali sme jabĺčkový tanec, súťažili sme v rôznych súťažiach s témou JABLKO. Tešili sme sa na ochutnávku jabĺčkových výrobkov, pripravili sme si ovocný šalátik, ktorý nám veľmi chutil. Pani učiteľka Katka upiekla deťom jablkový koláčik, dokonca aj pani kuchárky nám pripravili na obed jablkovú žemľovku. Spoločne sme si rozprávali, prečo sú jabĺčka také zdravé a mali by sme ich denne jesť.

   • Deň JABĹČKA: Čítať viac
   • GARMIN BEH SÚĽOVSKÝMI SKALAMI - 7. ročník

   • 18. 10. 2023
   • Piatok 6. 10. 2023 bol dňom príprav. Žiaci deviateho a ôsmeho ročníka naplnili pre účastníkov behu takmer 1400 tašiek s reklamnými materiálmi. V podvečerných hodinách prišli na rad aj prvé registrácie, s ktorými pomohli dievčatá oboch ročníkov.

    Sobota 7. 10. 2023 bola dňom samotného behu. Naši žiaci v priebehu celého dňa pomáhali všade tam, kde bolo potrebné.

   • GARMIN BEH SÚĽOVSKÝMI SKALAMI - 7. ročník: Čítať viac
   • Svetový deň zvierat

   • 18. 10. 2023
   • Zvieratá sa stali súčasťou nášho každodenného života. Sú našimi spoločníkmi, pomocníkmi, ochrancami. Mnohí ľudia sú na ich pomoc odkázaní. Vedia byť najvernejšími priateľmi.

    4. október - Svetový deň zvierat – World Animal Day – bol ustanovený na Európskej konferencii ekológie vo Florencii v roku 1931. WAD mal spočiatku upozorniť na kritickú situáciu ohrozených živočíchov. Až neskôr sa začal vzťahovať na všetky druhy zvierat bez rozdielu.

   • Svetový deň zvierat: Čítať viac
   • Pestovateľská záhrada pre Základnú školu Súľov-Hradná

   • 12. 10. 2023
   • September sa niesol budovaním pestovateľskej záhrady v areáli základnej školy. Spolupráca záhradného centra Gardenteam a našej školy nás priviedla do vytúženého cieľa. Pestovateľská záhrada pozostáva z piatich vyvýšených záhonov, tisíclitrovej nádrže na zachytávanie dažďovej vody a z desiatich ovocných kríčkov rôznych druhov.

   • Pestovateľská záhrada pre Základnú školu Súľov-Hradná: Čítať viac
   • .

   • 5. 10. 2023
   • Mesiac úcty k starším

    Každoročne v mesiaci októbri, keď príroda naberá krásu jesene, prejavujeme

    všetci svoju pozornosť a úctu občanom skôr narodeným, ktorých vlasy sú

    postriebrené šedinami a konanie obohatené veľkými životnými múdrosťami.

    Október je mesiacom úcty nás mladších k tým skôr narodeným.

   • .: Čítať viac
   • Európsky deň jazykov

   • 5. 10. 2023
   • Koniec septembra sa na „starom kontinente“ už tradične spája s oslavami Európskeho dňa jazykov, ktorý si pripomíname 26. septembra.

    Na hodinách anglického jazyka v tento deň žiaci diskutovali spolu s vyučujúcimi o prínose jazykového vzdelávania, o príležitostiach a možnostiach, ktoré sa im výučbou cudzích jazykov otvárajú. Na hodinách žiaci vytvárali rôzne projekty, hrali hry a prostredníctvom prezentácií a kvízov sa oboznámili s jednotlivými krajinami Európy, ich jazykom a kultúrou. Deviataci pripravili rozhlasovú reláciu spojenú so súťažou.

   • Európsky deň jazykov: Čítať viac
   • Školská knižnica otvorila svoje brány

   • 4. 10. 2023
   • Dobrá správa pre všetkých milovníkov kníh!Od septembra sú otvorené brány našej školskej knižnice. Prví žiaci sa už začítali do nových kníh a tešíme sa na ďalších čitateľov a objaviteľov knižného sveta.

   • Školská knižnica otvorila svoje brány: Čítať viac
   • Jesenné slávnosti

   • 4. 10. 2023

   • Pani „JESEŇ“ zavítala aj do priestorov našej školy. Žiaci vytvorili originálne jesenné dekorácie, ktoré zdobia vstup do našej školy.

   • Jesenné slávnosti: Čítať viac
  • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
  • Albert Einstein
  • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
  • William Shakespear
  • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
  • Carl Rogers
  • {#1508} 1
  • {#1508} 2
  • {#1508} 3
  • {#1508} 4
   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Súľov - Hradná 64
    • ZŠ(riaditeľ) - 0911 / 360 024 ZŠ (zástupkyňa) - 0911 / 588 002 ZŠ (zborovňa) + ŠKD - 0911 / 594 003 MŠ Súľov-Hradná - 0911 / 596 003 MŠ Jablonové - 0903 / 796 025 ŠJ vedúca - 0903 / 795 025 ŠJ Súľov-Hradná - 0911 / 626 003 ŠJ Jablonové - 0911 / 598 003
    • Súľov - Hradná 64, 013 52 013 52 Súľov - Hradná Slovakia
    • 0911 / 360 024
    • RNDr. Ján Mekiňa (riaditel@zssulov.sk), mobil: 0911 / 360 024
    • Mgr. Anna Búšfyová (zssulov@zssulov.sk), mobil: 0911 / 588 002
   • Prihlásenie