• Cieľom cvičení je poskytovať žiakom potrebné teoretické vedomosti, praktické poznatky a formovať ich vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia a života iných ľudí.
    • Priateľský
    • Skúsený
    • Online služby
    • Plní energie
 • Najnovšie

  Novinky

   • Poradenská linka pre deti a mládež 116 111

   • 3. 10. 2022
   • Ak dieťa nenachádza odpovede na otázky, ktoré ho trápia, má problémy v škole, v rodine, či s priateľmi. Má otázky ohľadom svojho tela, o ktorých sa nemá s kým porozprávať, podlieha niektorým závislostiam, ktorých sa nevie zbaviť alebo sa potrebuje iba s niekým porozprávať.

    Linka 116 111 je tu pr
   • Poradenská linka pre deti a mládež 116 111: Čítať viac
   • Prevencia drogových závislostí

   • 30. 9. 2022
   • Realizuje sa v rámci dodržovaní medzinárodných dohovorov, najmä Deklarácie práv dieťaťa.​​​​​​​

    Je dôležitou súčasťou systému účinných preventívnych aktivít zameraných na ochranu detí.

    Cieľom výchovy a vzdelávania v oblasti primárnej prevencie je výchova k formovaniu zdravého životného štýlu a utváraniu optimálnych podmienok pre rozvoj osobnosti jednotlivca.

   • Prevencia drogových závislostí: Čítať viac
   • Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ

   • 30. 9. 2022
   • Testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých a tretích ročníkov v školskom roku 2022/2023 sa uskutočňuje v termíne od 6. septembra 2022 do 28. októbra 2022. Deje sa tak na základe § 58 písm. p) zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Po uzatvorení celoslovenského testovania rodič dostane informáciu predbežne v januári 2023, na akej úrovni sa nachádza jeho dieťa v jednotlivých motorických testoch vo vzťahu k populácii.

   • Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ: Čítať viac
   • Upršané tvorenie

   • 30. 9. 2022
   • Deti v ŠKD počas upršaného počasia zaháňali nudu tvorivými aktivitami a šikovnými rúčkami vytvárali rôzne práce.

   • Upršané tvorenie: Čítať viac
   • Jesenné slávnosti

   • 30. 9. 2022
   • Jeseň. Čas prenádherných farieb, šantivých vetrov, pavučín a chladných rán, čas zberu úrody zo záhrad. Nie všetko z poľa či záhrady však musí skončiť na tanieri. Mnohé dary jesene očaria nielen svojou chuťou, ale aj zaujímavým tvarom, farbou a ich krása môže potešiť naše zmysly. Preto sme aj tento rok nechali vojsť do vestibulu školy trochu jesene. Stalo sa to vďaka šikovným rukám našich žiakov, ktorí vytvorili zaujímavé jesenné dekorácie či figúrky. Celú farebnú atmosféru podčiarkli aj detské výtvarné práce.

   • Jesenné slávnosti: Čítať viac
   • Plavecký výcvik prvého stupňa

   • 30. 9. 2022
   • V dňoch 19. – 23. septembra 2022 žiaci prvého stupňa absolvovali plavecký výcvik v spolupráci s plaveckou školou Nereus, ktorá organizuje plavecké kurzy v Žiline. Odborní tréneri žiakov oboznámili s rôznymi technikami plávania. Deti sa otužovali, upevňovali svoje zdravie a hravým spôsobom prekonávali obavy z vodného prostredia.

   • Plavecký výcvik prvého stupňa: Čítať viac
   • Zasadal žiacky parlament

   • 30. 9. 2022
   • Dňa 16.9.2022 sa po prvýkrát v školskom roku 2022/2023 stretli zástupcovia žiakov 5. – 9. ročníka na prvom zasadnutí žiackeho parlamentu našej školy. Zvolili si nového predsedu, podpredsedu a zapisovateľa, prerokovali stanovy ŽP a schválili Plán práce ŽP na tento školský rok. Zhodli sa v tom, že chcú pre svojich spolužiakov zorganizovať opäť nové a zaujímavé podujatia, no bude vhodné pokračovať aj v takých, ktoré v škole už tradične prebiehajú. Sú to školské rozhlasové relácie, dobrovoľná finančná zbierka pri príležitosti Dňa zvierat, zber papiera, Valentínska pošta, vianočná akadémia, karneval, činnosti pri príležitosti Dňa Zeme, Svetového dňa vody, Medzinárodný deň detí a iné. Jednou z nových aktivít v tomto školskom roku je celoročná súťaž tried pod názvom „Trieda – naše zrkadlo“, ktorá začína už v septembri.

   • Zasadal žiacky parlament: Čítať viac
   • Jesenné účelové cvičenie pre všetkých žiakov školy

   • 29. 9. 2022
   • Krásne jesenné počasie využili žiaci na to, aby absolvovali CVIČENIE V PRÍRODE. Zopakovali si pravidlá správania sa v prírode, prekonávali prírodné prekážky, cestou si všímali dopravné značky a získali aj základy prvej pomoci v spojení s pobytom v prírode.

    Študentky Strednej zdravotníckej školy v Považskej Bystrici pod vedením lektorky Mgr. Martiny Paišovej v priestoroch našej školy prehĺbili teoretické vedomosti zo zdravotnej prípravy, predviedli na cvičných figurínach názorné ukážky rôznych typov prvej pomoci. Žiaci si mohli svoje zručnosti na figurínach aj vyskúšať. Zistili, že to, čo vyzerá jednoducho, jednoduché vôbec nie je.

   • Jesenné účelové cvičenie pre všetkých žiakov školy: Čítať viac
   • Pasovanie prvákov

   • 28. 9. 2022
   • Stať sa prvákom je v živote dieťaťa dôležitá udalosť. Svoj výnimočný deň prežívali spolu so svojimi rodičmi aj naši noví prváci. V Kultúrnom dome v Súľove po zahájení školského roka prebehlo pasovanie žiakov 1. ročníka do „cechu školského“. Prváci sa všetkým smelo predstavili, p. riaditeľ ich čarovnou ceruzkou pasoval za nových žiakov a po zložení slávnostného sľubu sa deti stali riadnymi členmi našej školy.

   • Pasovanie prvákov: Čítať viac
   • Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

   • 28. 9. 2022
   • Dňa 5. septembra 2022 sa po dvojmesačnej prestávke otvorili brány našej školy. Žiaci a ich pani učiteľky sa zhromaždili v kultúrnom dome. Po odznení hymny Slovenskej republiky sa ku všetkých žiakom, pedagógom, rodičom a hlavne novým prváčikom prihovoril pán riaditeľ RNDr. Ján Mekiňa a pán starosta Ladislav Čička. Každému zapriali úspešný štart do nového školského roka 2022/2023.

   • Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023: Čítať viac
   • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
   • Albert Einstein
   • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
   • William Shakespear
   • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
   • Carl Rogers
  • {#1508} 1
  • {#1508} 2
  • {#1508} 3
  • {#1508} 4
   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Súľov - Hradná 64
    • ZŠ(riaditeľ) - 0911 / 360 024 ZŠ (zástupkyňa) - 0911 / 588 002 ZŠ (zborovňa) + ŠKD - 0911 / 594 003 MŠ Súľov-Hradná - 0911 / 596 003 MŠ Jablonové - 0903 / 796 025 ŠJ vedúca - 0903 / 795 025 ŠJ Súľov-Hradná - 0911 / 626 003 ŠJ Jablonové - 0911 / 598 003
    • Súľov - Hradná 64, 013 52 013 52 Súľov - Hradná Slovakia
    • 0911 / 360 024
    • RNDr. Ján Mekiňa (riaditel@zssulov.sk), mobil: 0911 / 360 024
    • Mgr. Anna Búšfyová (zssulov@zssulov.sk), mobil: 0911 / 588 002
   • Prihlásenie