Prevencia drogových závislostí

    • Poradenská linka pre deti a mládež 116 111

    • 03.10.2022 09:12
    • Ak dieťa nenachádza odpovede na otázky, ktoré ho trápia, má problémy v škole, v rodine, či s priateľmi. Má otázky ohľadom svojho tela, o ktorých sa nemá s kým porozprávať, podlieha niektorým závislostiam, ktorých sa nevie zbaviť alebo sa potrebuje iba s niekým porozprávať. 

     Linka 116 111 je tu pre každé dieťa a môže sa na ňu kedykoľvek obrátiť.

     BEZPLATNE ... ANONYMNE
    • viac
    • Prevencia drogových závislostí

    • 03.10.2022 09:00
    • Realizuje sa v rámci dodržovaní  medzinárodných dohovorov, najmä Deklarácie práv dieťaťa.

     Je dôležitou súčasťou systému účinných preventívnych aktivít zameraných na ochranu detí.

     Cieľom výchovy a vzdelávania v oblasti primárnej prevencie je výchova k formovaniu zdravého životného štýlu a utváraniu optimálnych podmienok pre rozvoj osobnosti jednotlivca.

     Drogy sú v súčasnej spoločnosti všade okolo nás: tzv. legálne (alkohol, tabak), ale i nelegálne. Ak sa chceme drogám vyhnúť, jednotlivec musí byť vhodne informovaný o nebezpečenstve návykových látok čo najskôr. Viac informácii je možné získať na webových stránkach:

      

     www.drogovaprevencia.sk

     www.nenormalne.sk

     www.dobralinka.sk

     www.dusevnezdravie.sk

     www.infodrogy.sk​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

    • viac