• Výpožičné hodiny

   11.09.2023 20:30
   ŠKOLSKÁ KNIŽNICA
   Základnej školy s materskou školou Súľov – Hradná 64

   Výpožičné hodiny:
    
   Pondelok:    12:30  -  13:30
   Streda:        počas veľkej prestávky
   Piatok:        počas veľkej prestávky


   Prístup do školskej knižnice a výpožičky sú bezplatné. Žiadame čitateľov, aby dodržiavali výpožičné hodiny a požičané knihy vrátili do 30 dní.


   11,756 Čtení knih Stock Ilustrace | DepositphotosPonuka školskej knižnice:                  
   • literatúra pre deti a mládež
   • cudzojazyčná literatúra
   • odborná literatúra
   • metodická pomoc čitateľom

    
   Školský knihovník: Mgr. M. Bátrnová

  • Školská knižnica Základnej školy s materskou školou Súľov – Hradná 64

   11.09.2023 20:26
   Školská knižnica Základnej školy s materskou školou Súľov – Hradná 64 poskytuje knižnično-informačné služby pre žiakov, pedagogických a odborných zamestnancov školy. Knižnica sa riadi schváleným Štatútom knižnice a Knižničný a výpožičný poriadok.
    
   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Súľov - Hradná 64
    • ZŠ(riaditeľ) - 0911 / 360 024 ZŠ (zástupkyňa) - 0911 / 588 002 ZŠ (zborovňa) + ŠKD - 0911 / 594 003 MŠ Súľov-Hradná - 0911 / 596 003 MŠ Jablonové - 0903 / 796 025 ŠJ vedúca - 0903 / 795 025 ŠJ Súľov-Hradná - 0911 / 626 003 ŠJ Jablonové - 0911 / 598 003
    • Súľov - Hradná 64, 013 52 013 52 Súľov - Hradná Slovakia
    • 0911 / 360 024
    • RNDr. Ján Mekiňa (riaditel@zssulov.sk), mobil: 0911 / 360 024
    • Mgr. Anna Búšfyová (zssulov@zssulov.sk), mobil: 0911 / 588 002
   • Prihlásenie