• Bytčiansky branný pretek mladých hasičov

     • Dňa 14.9.2023 sa uskutočnil Bytčiansky branný pretek mladých hasičov na kaplnke v Bytči, ktoré zorganizovalo DHZ Bytča , DHZ Setechov, DHZ Kolárovice, DHZ Jablonové a v spolupráci s CVČ Bytča. Pretekov sa zúčastnilo 25 družstiev z Bytče, Setechova, Jabloňového, Kolárovíc, Pšurnovíc, Hrabového, Veľkého Rovného, Predmiera, Hliníka .Celkovo 125 detí si otestovalo svoju kondíciu a vytrvalosť.

      Trať bola náročná, dlhá !!1850!! metrov a súťažiaci absolvovali 6 disciplín. Streľba zo vzduchovky, lanová dráha, zdravotná príprava a hasičská príprava.

       

      Žiaci našej školy nás reprezerntovali v družstvách DHZ Jablonové.

      Výsledková listina:

      V kategórii od 6 rokov do 12 rokov

           Devčatá 1. miesto Setechov

                         2. miesto Jablonové

                         3. miesto Predmier

           Chlapci 1. miesto Kolárovice

                        2. miesto Bytča

                        3. miesto Hrabové

      Kategória od 12 do 16 rokov

           Dievčatá 1. miesto Jablonové

                          2. miesto Hrabové

                          3. miesto Pšurnovice

           Chlapci 1. miesto Bytča

                        2. miesto Kolárovice

                        3. miesto Pšurnovice

      zdroj web

      Gratulujeme za výrborný výkon a reprezentáciu našej školy.

    • Osmijanko
     • Osmijanko

     • Akí čitatelia sú vo Vašej škole, knižnici,rodine? Chcete posilniť ich čitateľské návyky? Chcete si doplniť školské, triedne i rodinné knižnice o hodnotnú detskú literatúru zo slovenských vydavateľstiev? Chcete spolu s deťmi čítať hravo a pre radosť?

      PRIDAJTE SA K OSMIJANKOVI, PRIATELIA, ODMENÍ VÁS A NIELEN CENAMI. 

      20. ROČNÍK CELOSLOVENSKEJ ČITATEĽSKEJ SÚŤAŽE OSMIJANKOVA LITERÁRNA ZÁHRADA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2023-2024.

      Všetky informácie:

      http://www.osmijanko-ba.sk/page/index.php?action=cat...

      Pre tých, ktorí váhajú odporúčame online galériu ocenených, knižničných, školských kolektívov a rodín

       https://www.youtube.com/watch?v=Yiy1iTgqSd0

      Tešíme sa na stretnutia v Osmijankovej literárnej záhrade. Nebojte sa otvoriť jej bráničku, čítanie s Osmijankom vôbec nebolí...

     • Ponuka časopisov v školskom roku 2023/2024

     • Škola opäť ponúka predplatné tlače s bohatou ponukou titulov školských časopisov venovaných detským čitateľom, ktorí sú neoceniteľnými pomocníkmi nielen v rámci školskej výchovy, ale ponúkajú deťom zábavu, rozptýlenie i poučenie v ich voľnom čase.

      Veríme, že si z našej bohatej ponuky vyberiete a detské časopisy vám budú robiť radosť .

      Žiaci, v prípade záujmu, kontaktujte vašu triednu pani učiteľku.

     • MAKS a MAKSÍK

     • Už v septembri začínajú celoročné celoslovenské matematické korešpondenčné súťaže MAKS a MAKSÍK.

      Sú to veľké výzvy pre všetkých, ktorým to páli, pretože sa v nich využíva viac zdravý rozum ako poučky a vzorce.

      Tento rok je pre Talentídu výnimočný. Tri jej súťaže oslavujú významné výročia.

      Jednou z nich je MAXÍK, ktorý je už 15 rokov rozprávkovým sprievodcom po svete matematiky. Píše im svoje zážitky z ciest po krajinách fantázie, učí ich hľadať v texte podrobné údaje a čítať s porozumením. Celoročná súťaž MAXÍK je určená druhákom, tretiakom a štvrtákom na ZŠ.

      Druhou matematickou súťažou, ktorá oslavuje svoje 30. výročie je MAKS. Je určený žiakom druhého stupňa ZŠ.

      Netradičné úlohy ich nútia vziať rozum do hrsti a trochu sa aj potrápiť.

      Ak Ťa úlohy zaujali a budeš sa chcieť zapojiť , vyhľadaj svoju pani učiteľku matematiky, ktorá ti určite rada povie viac. 

     • Jesenné účelové cvičenie

     • Cieľom cvičení je poskytovať žiakom potrebné teoretické vedomosti, praktické poznatky a formovať ich vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia a života iných ľudí.

      Piatok 8. septembra 2023 sme učenie v triedach vymenili za  pohyb v nádhernej jesennej  prírode. Športovo oblečení a príjemne naladení sme sa všetci stretli pred školou.

      Svoje zručnosti a vedomosti sme si preverili na trase Vrchteplá a Čierny Potok. 

      Na stanovištiach sme si vysvetlili problematiku civilnej ochrany, zdravotnej prípravy, pohybu a pobytu v prírode a dopravnej výchovy.

      í.

      Dôležité bolo utuženie triednych kolektívov, pešia turistika, pobyt v lese a na čerstvom vzduchu.

      Veríme, že každý z nás si prišiel na svoje a spokojný odchádzal domov.

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024

     • „Končí sa leto a hudci v tráve už clivé piesne hrajú.
      Staručké leto spomína práve ako ho deti rady majú.
      Odchádza, ide. Prešiel čas istý. Opúšťa svoju ríšu.
      Veď o rok príde. A stromy – listy mu na rozlúčku píšu.“

       

      Ani sme sa nenazdali a dva mesiace prázdnin sú za nami. V pondelok 4. septembra 2023 sa brány našej školy opäť otvorili. Žiaci, rodičia, pani učiteľky a hostia sa zhromaždili v Kultúrnom dome v Súľove. Pán riaditeľ RNDr. Ján Mekiňa a pán starosta Ladislav Čička sa po odznení Hymny Slovenskej republiky prihovorili všetkým žiakom, pedagógom, rodičom a hlavne novým prváčikom.

      V školskom živote sú chvíle, ktoré sú nezabudnuteľné. Pre prváčikov  to bol určite prvý deň v škole a  tradičné pasovanie žiakov 1. ročníka do „cechu školeného“. Svoj sľub prváka zložili pánovi riaditeľovi pred očami všetkých  prítomných. Ten sa následne prváčikom prihovoril, prijal ich do školy za prvákov a s pani zástupkyňou  spoločne pasovali žiakov megaceruzou. Ako spomienku na ich prvý školský deň si najmladší žiaci odniesli knihu a pamätný list.

      Všetkým našim žiakom želámev tomto školskom roku veľa úspechov, odhodlania a trpezlivosti pri plnení si všetkých školských povinností. 

    • Nový školský rok 2023/2024
     • Nový školský rok 2023/2024

     • ​​​​​​ Na známosť sa všetkým dáva,

      mimoriadna správa:

      ​​​​​​​04. septembra 2023 v pondelok o 08:15 hod. v KD Súľov

      sa začína nový školský rok 2023/2024.  

      Dôležité oznamy pre rodičov/zákonných zástupcov a žiakov!

      Na základe sprievodcu školským rokom 2023/2024 (vydanom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a účinnosťou od 01.09.2023 uverejnenom na: https://www.minedu.sk/sprievodca-skolskym-rokom-20232024/) riaditeľ Základnej školy s materskou školou Súľov-Hradná 64 (ďalej len "škola") oznamuje:

      1. Začiatok/otvorenie školského roka 2023/2024 v pondelok 04.09.2023

      Otvorenie školského roka 2023/2024 bude organizovaný hromadne a uskutoční sa pre žiakov 1. až 9. ročníka so začiatkom o 08:15 hod. v KD Súľov,

      • žiaci 5. až 9. ročníka po oficiálnom ukončení programu v KD odchádzajú domov,
      • žiaci 2. až 4. ročníka, ktorí budú odchádzať najbližším spojovým autobusom, môžu počkať so svojimi triednymi učiteľkami v budove ZŠ,
      • žiaci 1. ročníka so svojimi zákonnými zástupcami pôjdu spoločne s triednou učiteľkou 1. ročníka do budovy ZŠ.
      • Činnosť Školského klubu detí, ani výdaj stravy v Školskej jedálni v tento deň 04.09.2023 nebude

      2. Organizácia výchovy a vzdelávania v ZŠ a ŠKD od utorka 05.09.2023 

      Bude realizovaná podľa rozvrhu hodín a pokynov triednych učiteliek, vychovávateliek ŠKD, ktoré rodičia/zákonní zástupcovia a žiaci dostanú 04.09.2023.

     • Informácia o voľnom pracovnom mieste - Pedagogický asistent/ka

     • Ako zamestnávateľ podľa zákona NR SR č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení v súlade s ustanoveniami § 84 ods. 1  tohto zákona zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu Pedagogický asistent/ka:
       
       
      1a) Názov školy alebo školského zariadenia: Základná škola s materskou školou, Súľov-Hradná 64
       
      1b) Adresa sídla školy alebo školského zariadenia: Súľov-Hradná 64, 013 52 Súľov-Hradná
       
      1c) Kontakty na zodpovednú osobu: Mgr. Anna Bušfyová; e-mail: zssulov@zssulov.sk; mobil: +421 911 588 002
       
      1d) Voľná pracovná pozícia: pedagogický asistent/ka
       
    • Koncoročný výlet do rozprávkového lesa
     • Koncoročný výlet do rozprávkového lesa

     • Dňa 27.6.2023 detičky Hviezdičkovej a Slniečkovej triedy z materskej školy Jablonové navštívili Rozprávkový les v Nezbudskej lúčke, kde videli veľa postavičiek zo svojich obľúbených rozprávok.Z areálu mali deti krásny výhľad na hrad Strečno a nechýbalo ani občerstvenie, ktoré na deti čakalo v kolibe Panoráma.

     • Slávnostná akadémia žiakov 9. ročníka

     • Ako má každý školský rok svoj začiatok, musí mať určite aj svoj koniec. Tradičnou súčasťou konca nášho roka v škole je slávnostná akadémia, ktorá je vždy v réžii žiakov 9. ročníka.

      Tento rok sa opäť spoločne stretli vo štvrtok 29.6.2023 v KD Súľov žiaci, rodičia a všetci, ktorí chceli prežiť príjemné popoludnie plné slávnostných príhovorov, spevu a tanca, humorných scénok a dojemných slov. Kultúrny program našich deviatakov bol ich dôstojnou rozlúčkou so školou. Sme na nich právom pyšní.

      V ich „lete za budúcnosťou“ im zo srdca želáme veľa úspechov a radosti zo života.

     • Thurzova kreatívna Bytča

     • Okresný úrad Bytča a Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči vyhlásil

      výtvarnú a literárnu súťaž mladých tvorcov - „Thurzova kreatívna Bytča" ,

      do ktorej sa zapojili svojimi prácami aj žiaci našej školy.

      Dve z našíich odoslaných prác boli úspešné.

      Soňa Čičková a Marián Backa si za získané 4. miesta boli 29.6.2023 na Okresnom úrade v Bytči prevziať ocenenia.

      Tešíme sa z ich úspechu a veríme, že našich umelcov farby a štetce neomrzia aj cez letné dni voľna.

     • Naše úspechy v šk. roku 2022/2023

     • Keď sa povie škola, väčšina z nás si predstaví vyučovanie, domáce úlohy skúšanie, ale aj prestávky či voľné hodiny.

      K životu každej školy však neodmysliteľne patria aj vedomostné, umelecké a športové súťaže. Naši žiaci sa do mnohých z nich počas celého tohto školského roka úspešne zapájali. Všetci účastníci boli slávnostne odmenení na spoločnom stretnutí celej školy, ktoré prebehlo v stredu 28.6.2023.

      Viac o atmosfére tohto dňa „povedia“ nasledujúce fotografie.

       

      Pochvaly riaditeľom školy​​

      Olympiáda zo slovenského jazyka

      Šaliansky Maťko

      Hviezdoslavov Kubín

      Olympiáda z anglického jazyka

      English Star

      WocaBee

      Klokan

      Pytagoriáda

      Matematická olympiáda

      iBobor

      Super Florbal POHÁR - žiaci ZŠ​​​​​​​​​​​​

      ​​​​​​​

      ​​​​​​​

      ​​​​​​​

      ​​​​​​​

      ​​​​​​​

      ​​​​​​​

      Zber papiera

      Trieda naše zrkadlo

      Školský parlament

      MAKS

     • Slovensko, krajina v srdci Európy

     • Celoslovenská prehliadka / súťaž výtvarných prác detí a mládeže.

      Vyhlasovateľ súťaže: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

      Organizátor súťaže: Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva Sklenárova 7, Bratislava

      Spoluorganizátori súťaže: Bratislavské bábkové divadlo, Karloveská nadácia Bratislava, Kaiser spedition Bratislava, Fotomodel Slovakia Bratislava

      Odborný garant: Štátny inštitút odborného vzdelávania Bratislava

      Práce našich žiakov, ktoré nás budú reprezentovať v danej súťaži.

    • CPP Bytča
     • CPP Bytča

     • Predškolákov a školákov ZŠ s MŠ v Súľove - Hradnej sme v tomto školskom roku navštevovali spolu so špeciálnym kamarátom Zippym (lúčny koník). Pri témach Pocity, Komunikácia a Priateľstvo sme strávili dôležité okamihy, ktoré posilňovali sociálne a emocionálne zručnosti detí. Na poslednom stretnutí sme vytvorili pre Zippyho špeciálne prázdninové odkazy a želania. Ďakujem pani učiteľkám aj deťom za vzácnu atmosféru, ktorú sme spoločne tvorili a teším sa na vás v budúcom školskom roku, milí Zippyho kamaráti.

      Mgr. Alena Búšovská, psychológ CPP.

    • Letné účelové cvičenie
     • Letné účelové cvičenie

     • Praktická časť účelového cvičenia prebehla 26. 6. 2023. Zamerali sme sa na zásady orientácie v prírode, určovanie svetových strán pomocou núdzových orientačných prostriedkov. Preventívnej ochrane pred bleskami a pri prietrži mračien. Všímali sme si značenie turistických ciest a chodníkov, ako aj značenie povinností turistov pri ochrane životného prostredia v CHKO.

     • Náš posledný výlet

     • 9. ročník

      Naše posledné spoznávanie sa konalo 20. a 21. júna a patrilo slovenským veľhorám. Boli sme ubytovaní vo Ville Gerlach v Novom Smokovci. Počas dvoch dní nášho pobytu sme spoznávali Vysoké Tatry na trasách Štrbské pleso - Popradské pleso - Skalnaté pleso. Aj napriek otlakom na nohách sme kráčali ďalej a neľutujeme to. Po veľmi náročných túrach sme sa výborne najedli v Penzióne Koliba s milou obsluhou. Nechýbalo ani večerné posedenie pri hudbe so skvelou náladou. V posledný deň nás schladila studená prírodná sprcha. Ťažko sa nám lúčilo. Odnášame si so sebou veľa nádherných zážitkov, ktoré sa nám navždy vryli do pamäti.

     • Protidrogová prevencia

     • Žiaci 8. ročníka sprostredkovali mladším žiakom  základné a objektívne informácie o druhoch drog, ich účinkoch, pôvode, rozšírení, vzniku závislosti, dopade závislosti vrátane širších spoločenských súvislostí.

      Cieľom našich  aktivít je predstaviť žiakom stratégie a taktiky ako sa v spoločnosti ohrozenej drogou možno vyhnúť užívaniu.

     • Na výlete v Košiciach

     • 8. ročník

      Po dlhej ceste rýchlikom nás privítali Košice, metropola východného Slovenska  a naše druhé najväčšie mesto.

      So žiakmi sme najskôr navštívili Slovenské technické múzeum, ktoré ako jediné múzeum technického zamerania na území Slovenska poskytuje pohľad do histórie a tradičnej vedy a techniky. Našou druhou zastávkou bol Dóm sv. Alžbety, najobdivovanejšia stavba Košíc. Je to najvýchodnejšia gotická katedrála Európy a najväčší kostol u nás

      Výlet splnil svoj účel – žiaci si rozšírili vedomosti z fyziky, matematiky, logiky, geografie, a dejepisu.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Súľov - Hradná 64
   • ZŠ(riaditeľ) - 0911 / 360 024 ZŠ (zástupkyňa) - 0911 / 588 002 ZŠ (zborovňa) + ŠKD - 0911 / 594 003 MŠ Súľov-Hradná - 0911 / 596 003 MŠ Jablonové - 0903 / 796 025 ŠJ vedúca - 0903 / 795 025 ŠJ Súľov-Hradná - 0911 / 626 003 ŠJ Jablonové - 0911 / 598 003
   • Súľov - Hradná 64, 013 52 013 52 Súľov - Hradná Slovakia
   • 0911 / 360 024
   • RNDr. Ján Mekiňa (riaditel@zssulov.sk), mobil: 0911 / 360 024
   • Mgr. Anna Búšfyová (zssulov@zssulov.sk), mobil: 0911 / 588 002
  • Prihlásenie