• Nový školský rok 2023/2024
     • Nový školský rok 2023/2024

     • ​​​​​​ Na známosť sa všetkým dáva,

      mimoriadna správa:

      ​​​​​​​04. septembra 2023 v pondelok o 08:15 hod. v KD Súľov

      sa začína nový školský rok 2023/2024.  

      Dôležité oznamy pre rodičov/zákonných zástupcov a žiakov!

      Na základe sprievodcu školským rokom 2023/2024 (vydanom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a účinnosťou od 01.09.2023 uverejnenom na: https://www.minedu.sk/sprievodca-skolskym-rokom-20232024/) riaditeľ Základnej školy s materskou školou Súľov-Hradná 64 (ďalej len "škola") oznamuje:

      1. Začiatok/otvorenie školského roka 2023/2024 v pondelok 04.09.2023

      Otvorenie školského roka 2023/2024 bude organizovaný hromadne a uskutoční sa pre žiakov 1. až 9. ročníka so začiatkom o 08:15 hod. v KD Súľov,

      • žiaci 5. až 9. ročníka po oficiálnom ukončení programu v KD odchádzajú domov,
      • žiaci 2. až 4. ročníka, ktorí budú odchádzať najbližším spojovým autobusom, môžu počkať so svojimi triednymi učiteľkami v budove ZŠ,
      • žiaci 1. ročníka so svojimi zákonnými zástupcami pôjdu spoločne s triednou učiteľkou 1. ročníka do budovy ZŠ.
      • Činnosť Školského klubu detí, ani výdaj stravy v Školskej jedálni v tento deň 04.09.2023 nebude

      2. Organizácia výchovy a vzdelávania v ZŠ a ŠKD od utorka 05.09.2023 

      Bude realizovaná podľa rozvrhu hodín a pokynov triednych učiteliek, vychovávateliek ŠKD, ktoré rodičia/zákonní zástupcovia a žiaci dostanú 04.09.2023.

     • Informácia o voľnom pracovnom mieste - Pedagogický asistent/ka

     • Ako zamestnávateľ podľa zákona NR SR č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení v súlade s ustanoveniami § 84 ods. 1  tohto zákona zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu Pedagogický asistent/ka:
       
       
      1a) Názov školy alebo školského zariadenia: Základná škola s materskou školou, Súľov-Hradná 64
       
      1b) Adresa sídla školy alebo školského zariadenia: Súľov-Hradná 64, 013 52 Súľov-Hradná
       
      1c) Kontakty na zodpovednú osobu: Mgr. Anna Bušfyová; e-mail: zssulov@zssulov.sk; mobil: +421 911 588 002
       
      1d) Voľná pracovná pozícia: pedagogický asistent/ka
       
   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Súľov - Hradná 64
    • ZŠ(riaditeľ) - 0911 / 360 024 ZŠ (zástupkyňa) - 0911 / 588 002 ZŠ (zborovňa) + ŠKD - 0911 / 594 003 MŠ Súľov-Hradná - 0911 / 596 003 MŠ Jablonové - 0903 / 796 025 ŠJ vedúca - 0903 / 795 025 ŠJ Súľov-Hradná - 0911 / 626 003 ŠJ Jablonové - 0911 / 598 003
    • Súľov - Hradná 64, 013 52 013 52 Súľov - Hradná Slovakia
    • 0911 / 360 024
    • RNDr. Ján Mekiňa (riaditel@zssulov.sk), mobil: 0911 / 360 024
    • Mgr. Anna Búšfyová (zssulov@zssulov.sk), mobil: 0911 / 588 002
   • Prihlásenie