• Naša pani učiteľka Katka sa vydáva

     • V sobotu 27. mája zazvonili svadobné zvony pre našu pani učiteľku Katku a jej snúbenca Tomáša! Mladomanželom želáme veľa lásky a  porozumenia na spoločnej ceste životom!!!

       

     • Tretiacka hodina matematiky

     • Tretiaci zažili radosť z matematiky. Pomocu hier trénovali a precvičovali dané učivo. Rozvíjali logické myslenie, ktoré je jednou z kľúčových vlastností, ktoré bude dieťa v živote potrebovať. Využije ho nielen v škole pri riešení matematických úloh, ale aj v bežnom živote, kde bude pripravené kriticky rozmýšať nad informáciami. 

     • Zručnosti našich žiakov

     • Šijeme vrecia, šijeme.

      Čo s nimi robiť budeme?

      Z mesta do mesta, široká je cesta,

      predávať ich pôjdeme.

      S nitkou sme vyšívali aj papier na hodine výtvarnej výchovy.

      Nitku sme využili nielen na vyšívanie.

     • Ročné obdobia očami šiestakov

     • Žijeme na Slovensku. Máme to šťastie, že v našej krajine sa ešte stále striedajú štyri ročné obdobia. Poteší nás, keď voňavú a spevavú jar vystrieda leto plné slnka, vody a oddychu. Potom viacerých prekvapí babie leto a farebné lístie. Nakoniec sa ohlási mrazivá, ale čarovná zima. Naši šiestaci si 4 ročné obdobia vybrali ako tému svojich prác zo slovenského jazyka. Vo dvojiciach pripravili plagáty. Snažili sa zachytiť podstatné informácie, sviatky, pranostiky či predmety, ktoré charakterizujú dané obdobie roka. Či sa im to podarilo, posúďte sami.

     • Deň včiel v našej škole

     • ​​​​​​S nastupujúcou voňavou a prebúdzajúcou sa jarou nás čoraz častejšie teší pohľad na rozkvitnuté lúky, stromy, záhrady. Táto krehká krása robí radosť nielen nám, no predovšetkým rôznym druhom hmyzu.

      20. máj každoročne patrí včelám. O ich dôležitosti pre ľudský život niet pochýb. Väčšina  z nás sa vždy poteší ich sladkému produktu – medu a zdravým pochúťkam z neho vytvoreným. Preto sme sa tento rok rozhodli vytvoriť výstavu receptov, v ktorých je med základnou surovinou. Žiaci priblížili ich rodinné recepty svojim spolužiakom, siedmaci si na jednom koláči vďaka svojej spolužiačke Deniske aj pochutili. Recepty overené, vyskúšané, zdedené po babke či niekým podarované rozveselili priestory školy.

      V školskej záhrade  zasa pribudli úplne nové žiakmi vytvorené krásne originálne hmyzie hotely. Stačí sa už iba nasťahovať, milé chrobáčiky

     • Školské výlety sa začali

     • Výlet žiakov 1. stupňa

      Dňa 16.5.2023 sa žiaci 1. stupňa zúčastnili koncoročného školského výletu.

      Navštívili sme Slovenský betlehem v Rajeckej Lesnej.

      V Čičmanoch sme sa oboznámili so životom našich predkov a učarovali nám čičmianske vzory na dreveniciach.

      V Rajeckých Tepliciach sme spoznali rozmanitú históriu dopravy v miestnom múzeu. Domov sme sa vrátili plní zážitkov.

     • Vystúpenie v klube dôchodcov Súľov

     • 18.5.2023 deti z MŠ Súľov - Hradná vystupovali s programom ku dňu matiek v klube dôchodcov. Vystúpenie sa deťom vydarilo na jednotku a odmena bola veľmi sladká. Ďakujeme klubu za môžnosť reprezentovať našu MŠ Súlov - Hradná.

     • Zapísaná myšlienka sa uchovala

     • Aj toto je názov jedného z učív, ktoré napĺňa hodiny dejepisu v 5. ročníku. Žiaci sa dozvedia o tom, aké zložité, no veľmi dôležité pre ľudský život,  bolo vytvorenie znakov a neskôr písmen, pomocou ktorých si naši predkovia odovzdávali a zapisovali informácie. Aj vďaka týmto ich zápisom sme nielen my, no aj mnohé generácie pred nami, mohli pochopiť súvislosti a mnohé udalosti z histórie ľudstva.

      Naši piataci sa zahrali na „pisárov dávnych čias“.  Vyskúšali si, aké zložité bolo písať klinovým písmom, ktoré ako prví začali používať Sumeri v dávnej Mezopotámii.

      Naším prvým „pokusom“ bol zápis svojho krstného mena, ktorý mnohých aj trochu potrápil. Uznali, že používať klin, ktorým sa vpisovalo na hlinené tabuľky, muselo byť veľmi náročné.  Byť  totiž pisárom v dobách Sumerov si vyžadovalo veľa ľudskej zručnosti a vzdelanosti, ktorá určite nebola samozrejmosťou ako je to dnes. Všetci piataci však súhlasili s tým, že písať dnešnou latinkou je jednoznačne ľahšie a jednoduchšie. No správne je používať sa tiež treba naučiť.

    • Krásny Deň matiek
     • Krásny Deň matiek

     • Mamička mi dáva boštek na líčko i malý noštek.

      V náručí ma zohrieva, i pesničku zaspieva.

      Pofúka mi boľačku, utrie slzu na líčku.

       

      Podrží ma za ručičku,

      keď kráčame po chodníčku.

       

      Mamička mi hladí vlásky

      a ja viem, že je to z lásky.

      Vždy je pri mne, ľúbi ma,

      mamka moja jediná!

      zdroj internet

       

     • ŠKOLSKÝ POHÁR SFZ

     • Chlapci z druhého stupňa   9. 5. 2023  reprezentovali školu  v okresnom kole školského pohára SFZ.  

       Boli to: Gajdoš Martin, Mosor Filip, Rambala Jozef, Dodek Adrián, Šípovský Peter, Hryha Michael, Majtán Marcel, Tarhaj Patrik

      Zúčastneným ďakujeme.

     • Šaliansky Maťko - celonárodné kolo

     • 21. apríla sa konal 28. ročník Šalianskeho Maťka Jozefa Cígera Hronského. 

       

      Michal Hrehor získal 1. miesto v prednese slovenských povestí. 

      Tento rok sa celoštátneho kola v Šali zúčastnilo 23 recitátorov. Celoštátne kolo prebiehalo v troch kategóriách. V prvej kategórii súťažia žiaci 2. a 3. ročníka základných škôl (ZŠ), v druhej žiaci 4. a 5. ročník ZŠ a v tretej žiaci 6. a 7. ročníka ZŠ.

      V porote bývajú každý rok aj významné osobnosti. Tento rok mala premiéru Ľubica Vráblicová, divadelná a dabingová herečka. „K poézii a k próze mám veľmi blízko. Ešte nevieme, aký potenciál majú v sebe mladí ľudia, ktorí sa, našťastie, venujú poézii a próze a ctia si hovorené slovo, to sa dozvieme dnes,“ povedala pre nás pred začiatkom súťaže.

      Neoddeliteľnou súčasťou súťaže je aj herečka Ida Rapaičová, pozvanie prijala aj členka Matice Slovenskej Dáša Machálová. „Ja sama som v detstve recitovávala, neskôr moderovala. Môj manžel bol spisovateľ a keďže už nie je medzi nami, nahradila som ho na súťaži v porote ja a som za to veľmi vďačná, chodím sem rada,“ vyjadrila sa k súťaži pre médiá. Súťaž si za roky obľúbil aj exprezident Ivan Gašparovič, ktorý do Šale pravidelne chodieval na celoštátne kolo a poctil návštevou aj 28. ročník súťaže.

      Hlavným organizátorom súťaže je Mo MS Šaľa a redakcia časopisu Slniečko v spolupráci s Maticou slovenskou v Martine a v Bratislave, Ministerstvom kultúry SR, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Národným osvetovým centrom, mestom Šaľa a v spolupráci s regionálnymi úradmi školskej správy v sídle kraja a Mo MS na Slovensku.

      „Šaliansky Maťko síce starne, ale zdá sa nám, že sa aj zvyšuje kvalita prednesu detí. Je to vďaka učiteľom z celého Slovenska, ktorí ich poctivo pripravujú,“ zhodnotil pre nás organizátor a zakladateľ Svetozár Hikkel.

     • McDonal ´s Cup

     • Chlapci a dievčatá  sa 26. apríla zúčastnili okresného kola futbalového turnaja zmiešaných družstiev

      McDonal ´s Cup.

      Turnaja sa zúčastnilo sedem družstiev. Po vzájomných zápasoch získali naši mladší žiaci 4. miesto.

      Ďakujem za reprezentáciu školy a blahoželáme.

      Veľké ďakujem patrí aj trénerovi  nášho tímu Mirkovi Hrehorovi.

     • ENGLISH STAR

     • Dňa  27.04. 2023 sa konala na našej škole súťaž v anglickom jazyku. Je to medzinárodná súťaž pre žiakov základných škôl. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Súťaž umožní žiakom zábavnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie, prispievať k vyhľadávaniu talentovaných žiakov, poskytovať učiteľom anglického jazyka materiály využiteľné na zatraktívnenie a skvalitnenie vzdelávania.

      Zúčastnilo sa 36 žiakov - z 3. až 9. ročníka, organizátor súťaže poskytne vyhodnotenie v júni.

       

     • Deň Zeme

     • Pri príležitosti svetového Dňa Zeme nám žiaci navštevujúci ŠKD spolu s pani vychováveteľkami prichystali milé prekvapenie, ktoré nás vítalo ráno pri ceste do školy.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

      ​​​​​​​

      Žiaci 8. ročníka zorganizovali  zaujímavé aktivity pre  deti prvého i druhého stupňa ZŠ, ktoré sa niesli v znení hlavnej myšlienky tohto významného dňa.

      Konala sa i prednáška s Máriou Michalčíkovou, ktorá ju obohatila netradičným prekvapením. Do priestorov školy zavítalo mláďa muflóna - Zorka. Naša lektorka pútavou formou poskytla deťom  zaujímavé informácie o živote v lese a o jeho obyvateľoch.

      V závere dňa deti vyčistili i jednotlivé úseky v priestoroch školy.

     • Deň narcisov

     • Dňa 20. apríla 2023 sa na našej škole uskutočnila akcia  pri príležitosti „ Dňa narcisov“.

      Zbierka sa konala počas celého dňa v priestoroch školy, počas ktorého žiačky 8. ročníka chodili po triedach. Každý, kto si narcis pripol na svoj odev – vyjadril podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky sme pomohli zozbierať finančné prostriedky na  pomoc chorým pacientom a ich rodinám v sume 174,20 €.

       Každému, kto prispel, veľmi pekne ďakujeme.

     • Úspech v krajskom kole matematickej olympiády

     • V krajskom kole matematickej olympiády v kategórii Z9 nás reprezentovala

      žiačka 9. ročníka Zuzana Backová.

      V konkurencii 41 súťažiacich sa umiestnila na 9.-11. mieste. Získala 20 bodov z možných 24 bodov, a tým sa stala úspešnou riešiteľkou.

      K úspechu jej srdečne blahoželáme a prajeme jej veľa šťastia na prijímacích pohovoroch.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Súľov - Hradná 64
   • ZŠ(riaditeľ) - 0911 / 360 024 ZŠ (zástupkyňa) - 0911 / 588 002 ZŠ (zborovňa) + ŠKD - 0911 / 594 003 MŠ Súľov-Hradná - 0911 / 596 003 MŠ Jablonové - 0903 / 796 025 ŠJ vedúca - 0903 / 795 025 ŠJ Súľov-Hradná - 0911 / 626 003 ŠJ Jablonové - 0911 / 598 003
   • Súľov - Hradná 64, 013 52 013 52 Súľov - Hradná Slovakia
   • 0911 / 360 024
   • RNDr. Ján Mekiňa (riaditel@zssulov.sk), mobil: 0911 / 360 024
   • Mgr. Anna Búšfyová (zssulov@zssulov.sk), mobil: 0911 / 588 002
  • Prihlásenie