• 2% dane
     • 2% dane

     • Vážení rodičia a priatelia školy,

      aj tento rok môžete podporiť žiakov našej školy darovaním 2% z daní. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na nákup pomôcok, ktoré našim žiakom uľahčia a spríjemnia vyučovanie.

      Prosíme, aby ste tlačivo VYHLÁSENIE vyplnili do 27.4.2023, podpísali ho a priložili ďalšie tlačivo POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE. Obidve tlačivá doručte do školy kvôli neskoršej identifikácii platieb. 

      Podnikateľské subjekty: vyplňte príslušnú stranu daňového priznania (potrebné údaje o prijímateľovi – názov: Nadácia Spoločne pre región; sídlo: Framborská 12, 010 01 Žilina; právna forma: nadácia; IČO: 37900706) a jej fotokópiu doručte našej škole kvôli neskoršej identifikácii platieb.

      Vopred Vám ďakujeme za ochotu a spoluprácu

     • Majstrovstvá okresu v stolnom tenise

     • Vo štvrtok 26. 1. 2023 sa naše dievčatá a chlapci zapojili do súťaže Majstrovstvá okresu v stolnom tenise v Bytči. V priestoroch telocvične ZŠ Mieru proti sebe nastúpilo 8 chlapčenských a 5 dievčenských družstiev.

      Dievčatá získali krásne 2. miesto.

      Kerešová Sára (9. ročník), Krajčiová Nela (7. ročník), Kerešová Karolína (6. ročník) a Čičková Michaela (6. ročník) si domov hrdo niesli cennú striebornú medailu.

      Chlapci v zložení Blaško Adam, Húdek Marek, Kamas Matúš a Smatana Dávid (žiaci 9. ročníka) napriek silnej konkurencii obsadili 5. miesto.

      Radosť z hry nás neopúšťala ani po skončení všetkých súbojov. Z turnaja sme odchádzali plní nových zážitkov, spomienok  a s úsmevmi na perách.

     • Týždeň na lyžiach

     • Od pondelka 30.1.2023 sme začali s lyžiarskym výcvikom detí 6., 8. a 9. ročníka. Snehové podmienky v SKI MAKOV sú zatiaľ priaznivé. Výcvik prebieha pod drobnohľadom inštruktorov lyžovania SKI BERNARDÝN.

      O atmosfére na svahu Vám viac povedia fotografie z Makova.

      Perinbaba urobila radosť aj žiakom, ktorí ostali v škole. Veľká prestávka patrila hrám v bielej perine.

     • Na návšteve v knižnici

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Na návšteve v knižnici.

      Deti z MŠ Jablonové boli navštíviť zrekonštruovanú Miestnu knižnicu v Jablonovom. Otvoril ju práve pre nich pán starosta Ladislav Čička. Pani knihovníčka im porozprávala o poslaní a fungovaní knižnice a pozvala deti na ďalšie návštevy spoločne s rodičmi. Deti si poprezerali krásne detské knihy.

     • KOMPARO 9

     • Žiaci 9. ročníka sa dozvedeli svoje výsledky z projektu KOMPARO 9, ktoré sa konalo v novembri. Teší nás, že sa naša škola zaradila medzi 25% najúspešnejších škôl.

      Jednotlivé výsledky z matematiky a slovenského jazyka a literatúry boli pre niektorých žiakov prekvapivé. Viacerí z nich totiž zistili, že majú ešte veľké nedostatky. Veríme, že zostávajúci čas využijú na to, aby Testovanie 9 zvládli čo najúspešnejšie. Budeme im držať palce.

     • Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku

     • Dňa 19.1.2023 sa konalo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku v Bytči. Súťažilo sa v dvoch kategóriách, zúčastnilo sa spolu 14 žiakov. Súťaž pozostávala z dvoch častí: písomnej a ústnej.

      Písomná časť pozostávala z počúvania s porozumením  – žiakom bol prečítaný originálny anglický text. Po jeho druhom vypočutí plnili súťažiaci úlohy týkajúce sa obsahu textu. Čítanie s porozumením – žiaci mali k dispozícii anglický text, ktorý bolo potrebné správne  doplniť. Olympiáda obsahovala aj úlohy s gramatickými a lexikálnymi otázkami. V ústnej časti žiaci vytvorili príbeh podľa obrázkov a konverzovali na danú tému.

      Michaela Janurová žiačka 9. ročníka získala 3. miesto v kategórií 1B.

      Srdečne blahoželáme!

     • Deň komplimentov

     • Každoročne je 24. január Dňom komplimentov.

      „Kto sa usmieva a je vľúdny, stáva sa slnkom, pretože tým dáva svetlo i teplo.“

      Múdra kniha hovorí... Kompliment je dobromyseľné a priateľské vyjadrenie sa k inej osobe, ktorým ten, kto kompliment vyjadruje, vyzdvihuje niečo, čo sa mu na danej osobe obzvlášť páči alebo čo na nej pozitívne oceňuje.

      Na okamih sa zamyslite. Kedy vám naposledy ÚPRIMNE  A ZO SRDCA povedal niekto niečo pekné, hrejivé, oceňujúce ... po čom  ste sa cítili šťastne a dobre?

      Žiaci 6. ročníka pod vedením p. uč. Škuláňovej na tento výnimočný deň pripravili popisky a pútavý kvíz, ktorý riešili všetci žiaci.

      Rozdávajte srdečné slová, hovorte ľuďom úprimné komplimenty. Nie iba dnes, v Deň komplimentov, ale každý deň!

     • Blahoželáme dvom víťazom!

     • V piatok 20.1.2023 sa priestoroch CVČ v Bytči stretli milovníci umeleckého prednesu zo základných škôl  okresu Bytča. Boli to víťazi školských kôl recitačnej súťaže Šaliansky Maťko J. C. Hronského, ktorá je venovaná prednesu čarovných slovenských povestí. Okresné kolo v Bytči nám všetkým ukázalo vysokú úroveň prejavu mladých recitátorov a zaujímavý výber nových povestí. Vnímavá porota, milé publikum a pripravení recitátori – taká bola atmosféra tohtoročného, už 28. ročníka.

      Našu školu reprezentovali traja žiaci. M. Hrehor, K. Bučová  a N. Krajčiová. Zodpovedná príprava a vysoká úroveň ich presvedčivého prednesu priniesli najsladšie ovocie – dve prvé miesta.

      1. kategória  =  žiaci 2. a 3. ročníka:  1.  miesto – Michal Hrehor (3. ročník)

      3. kategória  =  žiaci 6. a 7. ročníka:  1. miesto – Nela Krajčiová (7. ročník)

      Z ich zaslúženého víťazstva sa úprimne tešíme a srdečne blahoželáme.

      Veríme, že budú úspešní aj v krajskom kole a touto cestou im želáme čo najlepšie umiestnenie.

       

     • Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2023

     • Končí sa zas ďalší rôčik,

      do nového je len krôčik.

      Vianoce Vám prajeme šťastné,

      od Ježiška dary krásne.

      K tomu lásky do balíčka,

      hodne zdravia a šťastíčka.

       

      Veselé Vianoce a PF 2023 praje kolektív ZŠ s MŠ Súľov - Hradná

     • Stretnutie so Zuzanou

     • Kto by ju nepoznal? Speváčka, textárka, niekoľkonásobná držiteľka ocenenia Zlatý Slávik a mnohých iných cien, naša rodáčka a v posledných rokoch aj výtvarníčka a ilustrátorka Zuzana Smatanová. Vždy usmievavá, zhovorčivá, dobre naladená. S našimi deťmi sa stretla 20.12.2022 v Kultúrnom dome v Súľove. Pekné Zuzkine ilustrácie a jej zaujímavé rozprávanie spríjemnili nám všetkým tento predvianočný čas. S úsmevom ochotne odpovedala na zvedavé detské otázky a všetkých povzbudila v tom, že sa nikdy nemajú vzdávať a plniť si svoje tajné túžby a želania.  

     • Súľovský kamienok

     • Vianoce - želania, snehu plný dvor,

      deti a darčeky, koleda znie navôkol.

      Naši žiaci s láskou k slovu

      v tento predvianočný čas,

      chcú darovať niečo malé,

      dúfajú, že potešia nás.

      Balíček plný jesenných spomienok,

      náš školský časopis – Súľovský kamienok J

      Občas sa stane, že do novín či časopisov vstúpi novinársky škriatok (novinársky škriatok = chyba v texte). Stalo sa tak na strane, ktorú vytvorili siedmaci. Zmenil meno autora Jesennej tajničky.

      Tajničku pre nás vytvorila Miška B. zo 7. ročníka.

      Miške sa touto cestou ospravedlňujem. MŠ

     • Plavecký výcvik

     • Plavecký výcvik absolvovali žiaci 5. - 8. ročníka od 12.12 do 16.12.2022 na krytej plavárni v Považskej Bystrici. 

     • Matematické súťaže

     • Vďaka šikovným žiakom sa nám darí zapájať do rôznych matematických súťaží.

       

      PYTAGORIÁDA

      Pytagoriáda je matematická súťaž určená žiakom základných škôl od 3. do 8. ročníka. Okrem správnosti vypočítaných príkladov o víťazstve rozhoduje aj čas, za ktorý súťažiaci vypočíta dané príklady.
      Naša škola súťaží v kategóriách P3 – P8. Súťaž je trojkolová (školské, okresné, celoslovenské kolo).  Všetky kolá sa konajú pod dozorom poroty v jednotnom termíne na území celej Slovenskej republiky. Každé kolo spočíva v riešení súboru 15 úloh počas 60 minút (celoštátne kolo - 20 úloh počas 60 minút), ktorých náročnosť neprevyšuje typické školské úlohy. Každému súťažiacemu sa zaznamená čas, využitý na riešenie úloh.

      V dňoch 7. a 8. 12.2022 sa aj na našej škole konalo školské kolo.

      Gratulujeme úspešným riešiteľom.

      MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

      Matematická olympiáda je najstaršia súťaž pre žiakov základných a stredných škôl, ktorá vznikla v roku 1951. Pri jej zrode stál vynikajúci český matematik svetového mena akademik Eduard ČECH a významný slovenský matematik akademik Jur HRONEC. Počas ďalších rokov sa Matematická olympiáda rozvíjala, rástol jej vplyv na učiteľov a žiakov. Matematická olympiáda má pevné miesto pri rozvíjaní matematického nadania žiakov.

      Riešenie úloh si vyžaduje dôkladnú odbornú prípravu, osobitne u vyšších kategórií. Žiaci sa venujú riešeniu zložitých matematických úloh v rámci svojho osobného voľna, aj pri súkromných konzultáciách s učiteľmi alebo aj medzi sebou navzájom. Robia tak niečo navyše, rozvíjajú svoj talent a získavajú nové skúsenosti.

      Do matematickej olympiády sa zapojili žiaci druhého stupňa  (prislúchajú im kategórie Z5 – Z9)

      V decembri ukončili riešenia úloh žiaci 5. a 9. ročníka.

      Najšikovnejší z nich postupujú do okresného kola:

      z 9. ročníka Backová Zuzana, Piačková Michaela

      z 5. ročníka: Šefarová Nela a Hanulíková Michaela

      MAKS

      Od začiatku školského roka sa štyria žiaci siedmeho ročníka zapájajú do korešpondenčnej súťaže MAKS, kde dosahujú veľmi dobré výsledky. Príklady sú zaujímavé, prepojené so životom. Sú aktuálne, moderné. Najväčšia výhoda je, že sú vyriešiteľné, trénujú logiku, postreh a aj dôvtip riešiteľov.

     • Vianočná akadémia

     • Zima v našej škole mala dôstojné zakončenie. Dňa 13.12.2022, na magickú Luciu, sme ponúkli vianočný program plný piesní, tanca, folklóru, humorných aj poučných scénok. Úsmevy v publiku, potlesk a radosť v očiach účinkujúcich boli odmenou pre všetkých, ktorí toto podujatie pripravili a ukázali tak svoj talent, šikovnosť, veľkú snahu a nadanie. Vianočná nálada dýchla na prítomných. Spolu sme sa tak o krôčik priblížili k najkrajším sviatkom roka, k Vianociam.

     • Zima v škole

     • V nebi niekto ráta z lupienkov margariet,

      ľúbi či neľúbi a sneží to na svet.

      Je to celkom blízko, nastav k nebu tvár,

      vločky hladkajú ťa, už ich nie je pár.

       

      Zima je tu. Za oknami štípe mráz a tancujú snehové vločky, deti sa radujú, tešia z bielej periny.

      Svoju radosť z posledného ročného obdobia sme preniesli aj do priestorov školy, ktoré sme si všetci spoločne sviatočne vyzdobili. Z množstva násteniek na nás dýcha zimná nálada, zimné sú aj dvere každej triedy. Vestibul rozvoňali sviatočné aranžmány žiakov 5. a 6. ročníka a vianočný strom plný ručne vyrábaných ozdôb.

      ccccccccccccccc

     • Príchod zimy v ŠKD

     • Deti z ŠKD využili novembrové počasie nielen na zábavu vonku, ale priložili ruku aj k úprave okolia školy hrabaním a zametaním posledného lístia. Počas chladnejších dní nenechali oddychovať pastelky, nožnice a venovali sa kreatívnej tvorbe.

     • Mikuláš

     • Na svätého Mikuláša

      do okna sa obuv znáša.

      Topánky si každý čistí,

      kto aký bol, ráno zistí.

      Dnes je 6. december, meniny oslavuje Mikuláš. Dúfam, že ste celý rok poslúchali a pomáhali.

      Mikuláš sa zastavil aj u nás v škole.

      Ale kto vlastne je ten Mikuláš?

      Rodičia svätého Mikuláša boli vznešeného rodu, no dlho boli bezdetní. Preto sa modlili k pánu Bohu, aby im požehnal dieťa. Pán Boh ich prosbu vyslyšal a narodil sa im chlapec. Dali mu meno Mikuláš.

       

      Mikuláša rodičia vychovávali k poslušnosti, láske a štedrosti.  Už ako malé dieťa pomáhal iným a robil   dobré skutky. Po smrti rodičov rozdal Mikuláš všetok svoj majetok chudobným. Stal sa biskupom.  Po celý svoj život plnil želania iných ľudí a robil dobré skutky.  Istý chudobný človek mal tri dcéry. Nemohli sa vydať, pretože ich otec nemal peniaze na veno. Svätý Mikuláš im vtedy v noci vhodil do izby tri mešce s peniazmi, aby sa mladé dievčence mohli vydať.

       

      Svätý Mikuláš bol mimoriadnou osobnosťou a preto sa úcta k nemu veľmi rozšírila.  V mnohých rodinách sa preto dodržiava starý zvyk, že v predvečer sviatku svätého Mikuláša si každý vyčistí svoje topánky, vloží ich do okna a čaká na sladký darček od Mikuláša. Dokonca častokrát  to robia i rodičia.

       

     • Šaliansky Maťko

     • Po roku sme sa vďaka umeleckému prednesu opäť spolu vrátili  do našej dávnej histórie. Múdre slová hrdinov krásnych slovenských povestí nám spríjemnili jedno novembrové dopoludnie.

      Dňa 28.11.2022 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže venovanej prednesu slovenských povestí Šaliansky Maťko. Vypočuli sme si 18 recitátorov z ročníkov 2. – 7.
      Presvedčivé výkony, výber pekných ukážok povestí, pozorní poslucháči a vnímavá porota. Taká bola atmosféra tohto podujatia. Každý z účastníkov bol odmenený zaslúženým potleskom, no vo svojej kategórii mohli zvíťaziť len traja najlepší. Tento rok nimi sú M. Hrehor, K. Bučová a N. Krajčiová.

      Veríme, že títo žiaci nesklamú a našu školu budú úspešne reprezentovať aj v okresnom kole, ktoré sa bude konať v Bytči. Držíme im palce J