• Vianočná akadémia

     • Zima v našej škole mala dôstojné zakončenie. Dňa 13.12.2022, na magickú Luciu, sme ponúkli vianočný program plný piesní, tanca, folklóru, humorných aj poučných scénok. Úsmevy v publiku, potlesk a radosť v očiach účinkujúcich boli odmenou pre všetkých, ktorí toto podujatie pripravili a ukázali tak svoj talent, šikovnosť, veľkú snahu a nadanie. Vianočná nálada dýchla na prítomných. Spolu sme sa tak o krôčik priblížili k najkrajším sviatkom roka, k Vianociam.

     • Zima v škole

     • V nebi niekto ráta z lupienkov margariet,

      ľúbi či neľúbi a sneží to na svet.

      Je to celkom blízko, nastav k nebu tvár,

      vločky hladkajú ťa, už ich nie je pár.

       

      Zima je tu. Za oknami štípe mráz a tancujú snehové vločky, deti sa radujú, tešia z bielej periny.

      Svoju radosť z posledného ročného obdobia sme preniesli aj do priestorov školy, ktoré sme si všetci spoločne sviatočne vyzdobili. Z množstva násteniek na nás dýcha zimná nálada, zimné sú aj dvere každej triedy. Vestibul rozvoňali sviatočné aranžmány žiakov 5. a 6. ročníka a vianočný strom plný ručne vyrábaných ozdôb.

      ccccccccccccccc

     • Príchod zimy v ŠKD

     • Deti z ŠKD využili novembrové počasie nielen na zábavu vonku, ale priložili ruku aj k úprave okolia školy hrabaním a zametaním posledného lístia. Počas chladnejších dní nenechali oddychovať pastelky, nožnice a venovali sa kreatívnej tvorbe.

     • Mikuláš

     • Na svätého Mikuláša

      do okna sa obuv znáša.

      Topánky si každý čistí,

      kto aký bol, ráno zistí.

      Dnes je 6. december, meniny oslavuje Mikuláš. Dúfam, že ste celý rok poslúchali a pomáhali.

      Mikuláš sa zastavil aj u nás v škole.

      Ale kto vlastne je ten Mikuláš?

      Rodičia svätého Mikuláša boli vznešeného rodu, no dlho boli bezdetní. Preto sa modlili k pánu Bohu, aby im požehnal dieťa. Pán Boh ich prosbu vyslyšal a narodil sa im chlapec. Dali mu meno Mikuláš.

       

      Mikuláša rodičia vychovávali k poslušnosti, láske a štedrosti.  Už ako malé dieťa pomáhal iným a robil   dobré skutky. Po smrti rodičov rozdal Mikuláš všetok svoj majetok chudobným. Stal sa biskupom.  Po celý svoj život plnil želania iných ľudí a robil dobré skutky.  Istý chudobný človek mal tri dcéry. Nemohli sa vydať, pretože ich otec nemal peniaze na veno. Svätý Mikuláš im vtedy v noci vhodil do izby tri mešce s peniazmi, aby sa mladé dievčence mohli vydať.

       

      Svätý Mikuláš bol mimoriadnou osobnosťou a preto sa úcta k nemu veľmi rozšírila.  V mnohých rodinách sa preto dodržiava starý zvyk, že v predvečer sviatku svätého Mikuláša si každý vyčistí svoje topánky, vloží ich do okna a čaká na sladký darček od Mikuláša. Dokonca častokrát  to robia i rodičia.

       

     • Šaliansky Maťko

     • Po roku sme sa vďaka umeleckému prednesu opäť spolu vrátili  do našej dávnej histórie. Múdre slová hrdinov krásnych slovenských povestí nám spríjemnili jedno novembrové dopoludnie.

      Dňa 28.11.2022 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže venovanej prednesu slovenských povestí Šaliansky Maťko. Vypočuli sme si 18 recitátorov z ročníkov 2. – 7.
      Presvedčivé výkony, výber pekných ukážok povestí, pozorní poslucháči a vnímavá porota. Taká bola atmosféra tohto podujatia. Každý z účastníkov bol odmenený zaslúženým potleskom, no vo svojej kategórii mohli zvíťaziť len traja najlepší. Tento rok nimi sú M. Hrehor, K. Bučová a N. Krajčiová.

      Veríme, že títo žiaci nesklamú a našu školu budú úspešne reprezentovať aj v okresnom kole, ktoré sa bude konať v Bytči. Držíme im palce J

     • iBobor - vyhodnotenie

     • V týždni od 7.11 do 11.11. 2022 žiaci prvého a druhého stupňa  riešili on-line úlohy v súťaži i-Bobor.

       

      Úspešní riešitelia:

      Kamasová (2. roč.),

      Šefarová, Mosor, Sakalová (5. roč.)

      Krajčiová (6. roč.)

      Bezdeda (7. roč.)

      Backa, Čičková, Dodeková (8. roč.)

      Backová, Bušovská, Kamas, Janurová, Kostelanská (9. roč)

     • Olympiáda z anglického jazyka

     • Dňa 16.11. a 21. 11. 2022 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády z anglického jazyka. Zúčastnilo sa 16 žiakov, ktorí súťažili v dvoch kategóriách 1A a 1B. Účastníci olympiády si zmerali a porovnali svoje vedomosti z anglického jazyka v písomnej aj ústnej časti. Víťazi školského kola olympiády /M. Janurová a D. Bezdeda/ nás budú reprezentovať
      v okresnom kole. Všetci účastníci olympiády preukázali veľký potenciál,jazykové zručnosti a tvorivosť.

       

                               Vyhodnotenie olympiády z anglického jazyka

       

      Kategória  1A:  1. D.Bezdeda     2.M. Bušovská   3. K. Kovaliková

       

      Kategória 1B: 1.M.Janurová   2. S. Hrehor   3. F.Čička, S.Bušovská

                                                                                                

      Všetkým súťažiacim blahoželáme a prajeme im veľa ďalších študijných úspechov v anglickom jazyku.

     • Všade samé igelitky

     • Členovia školského parlamentu upozornili na plasty, ktoré sa na nás valia z každej strany. Rozhodli sa, že svojim kamarátom ukážu, ako sa popasovať s týmto problémom. Vyzvali všetkých žiakov, aby doma pohľadali plátenné nákupné tašky. Najkrajšie z nich priniesli do školy a spoločne nimi vyzdobili hlavnú chodbu. Tým vlastne poukázali na to, že z dlhodobého hľadiska sú takéto tašky ekologickejšie, trvácnejšie a hlavne šetria životné prostredie.

      Čo sa v mladosti naučíš, v starobe akoby si našiel. Snáď si toto deti uvedomia a budú príkladom pre ostatných.

     • Lampiónový sprievod

     • V novembri sme pre žiakov 1. stupňa pripravili  zábavné popoludnie. Odštartovali sme ho tanečnou zábavou, kde nechýbali samozrejme aj zaujímavé súťaže. Po zotmení sme sa stretli pred školou a spoločne prešli obcou. Deti  svojimi svietiacimi lampiónmi, lampášikmi a svetielkami vyčarili tajuplnú atmosféru.

     • Deň pozdravov

     • Až v 180 krajinách si dňa 21.11. pripomenuli Svetový deň pozdravov.

      Naši žiaci spoznali históriu tohto dňa vo vysielaní školského rozhlasu. Pod vedením  školského parlamentu žiaci vytvorili krátke pozdravy.  Nezabudli, že pozdrav je prejav úcty, zdvorilosti, priateľstva a je aj možnosťou, ako nadviazať osobný kontakt s druhou osobou. Vytvorené pozdravy vhadzovali do pripravenej krabice. Na poštárov sa zahrali naši ôsmaci, ktorí tieto  pozdravy rozdávali

     • Zmiešaný spevácky zbor Jitro

     • V piatok 18. novembra sme sa všetci stretli v priestoroch evanjelického chrámu v Súľove. Deti spoznali čaro zborového spevu. Zaznelo sedem skladieb v podaní zmiešaného speváckeho  zboru Jitro z Hradca Králové pod taktovkou zbormajstra Lukáša Mekiňu.

      Ďakujeme za krásny, umelecký a kultúrny zážitok.

     • Poznaj a chráň

     • V týždni od 14.11 do 18.11 nám naša bývalá žiačka Majka Michalčíková, ktorá študuje na Technickej univerzite vo Zvolene spestrila vyučovanie biológie. Pútavým rozprávaním a zaujímavými rekvizitami priblížila krásu našej prírody a užitočnú prácu poľovníkov, či lesníkov. Dozvedeli sa, ako sa poľovníci a lesníci starajú o prírodu, videli rozdiel medzi mladými – ročnými a staršími jeleňmi, srncami, muflónmi a danielmi. Žiaci videli rôzne zhody, trofeje a preparáty zvierat nášho okolia. A dokonca si aj vyskúšali, aké to má jeleň ťažké nosiť veľké parohy.

      Majke ďakujeme za návštevu a radi ju opäť privítame na ďalšej pútavej prednáške.

    • KOMPARO 9
     • KOMPARO 9

     • Dňa 10.11.2022 si žiaci 9. ročníka pomocou projektu KOMPARO otestovali svoje všeobecné študijné predpoklady v oblasti matematika, slovenský jazyk a literatúra.

     • OSJL - okresné kolo

     • Dňa 10. 11. 2022 sa v CVČ Bytča uskutočnilo okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Našu školu reprezentovala Zuzka Backová, žiačka 9. ročníka. V spomínanej súťaži sa musela popasovať s neľahkými úlohami (písomný test, transformácia textu a rečnícky prejav) a so silnou konkurenciou. Poctivá príprava, zodpovedný prístup a vysoká úroveň vedomostí priniesla Zuzke najsladšie ovocie. Získala pre našu školu zaslúžené 1. miesto. Z jej umiestnenia sa úprimne tešíme, srdečne blahoželáme  a želáme veľa úspechov v krajskom kole

     • Uspeli sme v okresnom kole súťaže v učení cudzích jazykov!

     • Začiatkom novembra nás potešila skvelá správa – naša trieda 3. ročník ANJ získala 3.miesto v okresnom kole súťaže Jazykový WocaBee šampionát 2022!
      V úvodnom kole celoslovenského šampionátu dosiahli naši žiaci skvelý výsledok – denný priemer až   314 bodov (tzv. WocaPoints) na jedného žiaka.

      3.miesto v okresnom kole je pre nás o to cennejšie, že celková účasť v štvrtom ročníku šampionátu dosiahla rekordný počet 47 735 žiakov a študentov z celého Slovenska.
      Spolu s počtom zapojených tried rastie aj kvalita šampionátu – na úspech bolo potrebné vynaložiť veľa úsilia.

      Súťaž Jazykový WocaBee šampionát prebieha pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
      Súťaží sa v inovatívnej online v aplikácii na učenie slovíčok - WocaBee.

      Trieda získava diplom a žiaci aj spolu s vyučujúcim (p.uč.Trebulová) získavajú darček -  mesačný online kurz angličtiny alebo nemčiny v aplikácii pre samoukov LangBee v hodnote 6 €.

      Najväčšou odmenou pre všetkých je však radosť z učenia a zlepšenie jazykových vedomostí,
      ktoré im táto súťaž sprostredkovala.

     • i-Bobor

     • V týždni od 7.11 do 11.11. 2022 žiaci prvého a druhého stupňa  riešia on-line úlohy v súťaži i-Bobor.

      Všetkým držíme palce a  veríme, že mnohí z nich budú úspešní.

     • Do školy na bicykli

     • Dva týždne ubehli ako voda a my tu máme vyhodnotenie celoštátnej kampane „Do školy na bicykli“

      Deti našej školy sa v termíne od 17.10. 2022 do 27.10.2022 zapojili do celoštátnej kampane  a ukázali, že do školy sa môže  jazdiť na bicykli , kolobežke  po celý rok.

      Všetkým zúčastneným srdečne ďakujeme.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Súľov - Hradná 64
   • ZŠ(riaditeľ) - 0911 / 360 024 ZŠ (zástupkyňa) - 0911 / 588 002 ZŠ (zborovňa) + ŠKD - 0911 / 594 003 MŠ Súľov-Hradná - 0911 / 596 003 MŠ Jablonové - 0903 / 796 025 ŠJ vedúca - 0903 / 795 025 ŠJ Súľov-Hradná - 0911 / 626 003 ŠJ Jablonové - 0911 / 598 003
   • Súľov - Hradná 64, 013 52 013 52 Súľov - Hradná Slovakia
   • 0911 / 360 024
   • RNDr. Ján Mekiňa (riaditel@zssulov.sk), mobil: 0911 / 360 024
   • Mgr. Anna Búšfyová (zssulov@zssulov.sk), mobil: 0911 / 588 002
  • Prihlásenie