• Svetový deň výživy

     • V októbri sa pri príležitosti Svetového dňa výživy (16.10.) uskutočnil tematický deň s názvom  „Biely tematický deň“. Žiaci si priniesli zdravú desiatu, riešili úlohy zamerané na zdravé stravovania. Za splnené úlohy získali body do celoškolskej súťaže tried. Splnenie úloh kontrolovali zástupcovia žiackeho parlamentu.

     • Úcta k starším a jubilanti

     • "..čas s vami je pre nás vzácny.

      Ďakujeme za všetko.

      Babka, dedko, buďte šťastní."

      ​​​​​​​

      ​​​​​​​

      Týmito slovami sa všetkým prítomným babkám, dedkom, tetám, ujom a jubilantom prihovoril pri príležitosti Mesiaca úcty k starším a jubilantom náš žiak Michal Hrehor. Svojou hrou na klavír skladbou Romance spríjemnil nedeľné popoludnie aj Daniel Bučko. Kristína Kamasová na ľudovú nôtu zaspievala piesne Sláviček a Čiže si šuhajko. Príjemná klavírna skladba Balada pre Adelku zaznela v podaní Mariána Backa. Záver nášho programu ukončila Zuzana Backová svojou hrou na husle s melódiami z terchovského chotára. Veríme, že naši žiaci svojím vystúpením vyjadrili lásku a poďakovanie všetkým starším ľuďom. 

     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

     • Dňa 13. a 14. 10. 2022 sa v našej škole opäť uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Svoje vedomosti si v ňom otestovali piati žiaci 9. a 8. ročníka. Prvá časť pozostávala z online testu. Bol zameraný na prácu s textom, overenie vedomostí a zručností z jednotlivých jazykových rovín a teórie literatúry. V druhej časti zúčastnení zvládli v časovom limite napísať článok do novín a v tretej -  záverečnej časti tohto kola predniesli svoje príspevky na tému: Robia šaty človeka? Súťažiaci sa s neľahkými úlohami popasovali s veľkou dávkou tvorivosti, zručnosti a lásky k rodnému jazyku. Všetkým zúčastneným patria slová chvály. Najlepšie sa darilo Zuzke B., žiačke 9. ročníka, ktorá nás bude reprezentovať aj v okresnom kole. Budeme jej držať palce :-)

     • Do školy na bicykli 2022

     • Naša škola sa zaregistrovala do národnej súťaže s názvom „Do školy na bicykli 2022“ pre školy, učiteľov a žiakov zapojených škôl.Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo dopravy a výstavby SR

      Spoločne sa vyberieme ,,Do školy na bicykli" od 17. do 28. októbra 2022.Žiaci našej školy môžu prísť v tomto termíne do školy na bicykli alebo kolobežke.Počíta sa počet žiakov, ktorí prídu počas jednotlivých dní trvania súťaže do školy na bicykli alebo kolobežke, v pomere k celkovému počtu žiakov.

      Hoci sú už niekedy októbrové rána o niečo chladnejšie, cieľom kampane je ukázať, že nám to prekážať nemusí, v duchu tohtoročného hesla „Jazdíme celý rok!“.​​​​​​​

      Viac o súťaži si môžete prečítať na odkaze:

     • Bez práce nie sú koláče

     • Po dvojročnej prestávke naša škola opäť pomohla pri organizovaní športového podujatia s názvom ,,Beh Súľovskými skalami“. Žiaci sa s chuťou dali do práce. Deviataci a ôsmaci v piatok pomohli  pripraviť reklamné materiály  pre všetkých účastníkov. A veruže ich nebolo málo!  Na štart sa postavilo 1107 pretekárov. V sobotu, v deň pretekov, ich čakalo nielen registrovanie, ale aj pomoc priamo v teréne. Veľmi nás potešilo, že naši žiaci boli ústretoví a nápomocní. Za odmenu dostali výbornú domácu štrúdľu.

      ​​​​​​Sára Kerešová, žiačka 9. ročníka, získala 3. miesto v behu na 6,7 km (dievčatá do 14 rokov).

      Všetci jej úprimne blahoželáme. ​​​​​​​​​​​​​​

      Foto MTVstudio

     • Deň úsmevu

     • Umelcovi menom Harvey Ball vďačíme za to, že prvý októbrový piatok môžeme oslavovať DEŇ ÚSMEVU. V roku 1963 vytvoril „smajlíka“, symbol šťastia a dobrej vôle. V tento deň sa nikto v našej škole nezabudol usmievať a sršať dobrou náladou.

     • Európsky deň jazykov

     • Tento deň je oslavou úžasného množstva a rozmanitosti jazykov, ktorými sa hovorí v celej Európe. Jeho cieľom je  podporiť jazykové vzdelávanie a osláviť  kultúrnu rozmanitosť Európy.

      Žiaci deviateho ročníka našej školy zorganizovali pre ostatných žiakov bohatý program.

      Jeho súčasťou boli  piesne, vedomostné aktivity a kvízy, prostredníctvom ktorých sme žiakom

      predstavili kultúru a históriu európskych krajín. Úspešní riešitelia boli odmenení.

     • Deň zvierat

     • 4. október je Svetovým dňom ochrany zvierat. Tento deň mal spočiatku upozorniť na kritickú a neutešenú situáciu ohrozených druhov živočíchov. Až neskôr sa začal vzťahovať na všetky druhy zvierat bez rozdielu. Pripomíname si, že nielen ľudia, ale aj zvieratá potrebujú v životných útrapách pomoc. Sú cítiace bytosti a majú právo na život vo vyhovujúcich podmienkach.

      Žiaci šiesteho ročníka zorganizovali finančnú zbierku pre opustené zvieratá. Vyzbierali sme 120  eur, ktoré pošleme do útulku Hafkáčik v Považskej Bystrici.  Dve žiačky si priniesli svoje zvieratká. Spolužiakom porozprávali o tom ako sa o ne starajú, aby sa dobre cítili.

      Dôležité informácie o tomto dni si žiaci vypočuli v rozhlasovej relácii.

      Spoločne sme opäť ukázali, že nám osud nemých tvárí nie je ľahostajný.

     • Zber papiera a plastových vrchnáčikov

     • V mesiaci október sa v našej škole uskutoční zber papiera a plastových vrchnáčikov.

      Riadne zviazaný a označený (číslom triedy) papier môžu naši žiaci doniesť každý utorok pred vyučovaním.

      Plastové vrchnáčiky vhadzujte do pripravených nádob na veľkej chodbe.

      Prečo separovať papier?
      ·  1 tona zberového papiera zachráni 17 stromov
      ·  papier je možné recyklovať veľmi dobre (5–8-krát) a následne kompostovať
      ·  pri recyklácii sa papier rozvlákňuje na vlákna celulózy a následne opäť spracováva
      ·  z recyklovaného papiera sa vyrábajú najkvalitnejšie výrobky
      ·  recyklácia papiera znižuje konečné ceny pre spotrebiteľov
      ·  recyklovaný papier sa dá vyrábať veľmi jednoducho a môžeme  to skúsiť aj sami
      ·  až 50% vstupnej suroviny pri výrobe papiera predstavuje druhotná surovina
      ·  vytriedením a recykláciou 110 ton starého papiera sa zachráni 1ha 80-ročného lesa
      ·  recykláciou papiera sa znižuje znečistenie ovzdušia o 75% a vody o 35%

     • Nefinančná zbierka

     • Chcete pomôcť?

      Máte doma nepotrebné deky, plachty, obliečky, uteráky, prípadne väčšie kusy látok?

      Nevyhadzujte ich, doneste ich do školy.

      My ich zozbierame, pobalíme a pošleme útulku, kde ich určite radi použijú.

      Pre Vás to je odpad, pre šteniatka v útulku hotový poklad.

      V mene šteniatok všetkým vopred ďakujeme

      Zbierku ukončíme a odošleme 31.10.2022

    • Garmin beh Súľovskými skalami
     • Garmin beh Súľovskými skalami

     • ​​​​​​​Vážení športoví priatelia!

      Po dvojročnom období čakania Vás srdečne pozývame na 6. ročník GARMIN Behu Súľovskými skalami. Termín je sobota 08.10.2022.

      Opäť sa môžete tešiť na jedinečné trasy v nádhernom prostredí jesenne sfarbených Súľovských skál, skvelú športovú atmosféru a na stretnutie s rovnako nadšenými bežcami ako ste Vy. A odložená premiérová udalosť v Súľovských vrchoch sa stane realitou. Patrónkou GARMIN Behu Súľovskými skalami bude naša skvelá športovkyňa, držiteľka 3 zlatých a 3 strieborných olympijských medailí a majsterka sveta v biatlone – Anastázia Kuzminová, ktorá sa ho aj s celou svojou rodinou a členmi KUZMINA TEAM-u aktívne zúčastní!

      zdroj: internet

      Milí rodičia,

      aj Vaše deti si môžu zabehať na krátkom okruhu (200m a 400m).

      Ale pozor! Počet detských účastníkov je obmedzený (300 detí).

      Tak rýchlo, aby ste túto šancu nepremeškali :-) 

       

      Prihlášku nájdete na adrese:

    • ZRPŠ + voľby do rady školy
     • ZRPŠ + voľby do rady školy

     • Dňa 19. 9. 2022 sa na našej škole uskutočnilo plenárne a triedne rodičovské združenie spojené s voľbou do Rady školy za rodičov zo základnej školy. Boli zvolení traja zástupcovia.

      Dňa 19. 9. 2022 sa uskutočnila voľba do Rady školy z pedagogických zamestnancov školy. Bol zvolený jeden zástupca.

    • Beh Terryho Foxa
     • Beh Terryho Foxa

     • Žiaci našej školy sa každoročne  na počesť Terryho Foxa zúčastňujú symbolického behu, ktorým si pripomí-
      najú hrdinstvo mladého Kanaďana a zároveň potrebu pomoci všetkým ľuďom postihnutých
      zákernou chorobou - rakovinou.

     • Poradenská linka pre deti a mládež 116 111

     • Ak dieťa nenachádza odpovede na otázky, ktoré ho trápia, má problémy v škole, v rodine, či s priateľmi. Má otázky ohľadom svojho tela, o ktorých sa nemá s kým porozprávať, podlieha niektorým závislostiam, ktorých sa nevie zbaviť alebo sa potrebuje iba s niekým porozprávať. 

      Linka 116 111 je tu pre každé dieťa a môže sa na ňu kedykoľvek obrátiť.

      BEZPLATNE ... ANONYMNE
     • Prevencia drogových závislostí

     • Realizuje sa v rámci dodržovaní  medzinárodných dohovorov, najmä Deklarácie práv dieťaťa.​​​​​​​

      Je dôležitou súčasťou systému účinných preventívnych aktivít zameraných na ochranu detí.

      Cieľom výchovy a vzdelávania v oblasti primárnej prevencie je výchova k formovaniu zdravého životného štýlu a utváraniu optimálnych podmienok pre rozvoj osobnosti jednotlivca.

      Drogy sú v súčasnej spoločnosti všade okolo nás: tzv. legálne (alkohol, tabak), ale i nelegálne. Ak sa chceme drogám vyhnúť, jednotlivec musí byť vhodne informovaný o nebezpečenstve návykových látok čo najskôr. Viac informácii je možné získať na webových stránkach:

       

      www.drogovaprevencia.sk

      www.nenormalne.sk

      www.dobralinka.sk

      www.dusevnezdravie.sk

      www.infodrogy.sk​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

      Naša škola spolupracuje s Centrom pedagogicko-psychologickej poradenstva a prevencie a realizuje tak protidrogový program, ktorý prebieha hlavne v rámci vyučovania formou rôznych besied či prednášok s odborníkom v malých skupinách.     

      Samozrejme v rámci výchovno-vyučovacieho procesu je realizované výchovno-preventívne pôsobenie prevencie na triednických hodinách, nástenkami i rôznymi výchovnými koncertmi.

      V rámci prevencie je dôležité, aby mladí ľudia mali vhodné informácie o rôznych nástrahách, aby dokázali stáť za svojim názorom, aby sa „nenudili“ a aby svoj voľný čas mohli  využívať efektívne. V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu i v čase po skončení vyučovania rozvíjame záujmové činnosti a tvorivosť žiakov.

     • Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ

     • Testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých a tretích ročníkov v školskom roku 2022/2023 sa uskutočňuje v termíne od 6. septembra  2022 do 28. októbra 2022. Deje sa tak na základe § 58 písm. p) zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Po uzatvorení celoslovenského testovania rodič dostane informáciu predbežne v januári 2023, na akej úrovni sa nachádza jeho dieťa v jednotlivých motorických testoch vo vzťahu k populácii.

     • Upršané tvorenie

     • Deti v ŠKD počas upršaného počasia zaháňali nudu tvorivými aktivitami a šikovnými rúčkami vytvárali rôzne práce.

     • Jesenné slávnosti

     • Jeseň. Čas prenádherných farieb, šantivých vetrov, pavučín a chladných rán, čas zberu úrody zo záhrad. Nie všetko z poľa či záhrady však musí skončiť na tanieri. Mnohé dary jesene očaria nielen svojou chuťou, ale aj zaujímavým tvarom, farbou a ich krása môže potešiť naše zmysly. Preto sme aj tento rok nechali vojsť do vestibulu školy trochu jesene. Stalo sa to vďaka šikovným rukám našich žiakov, ktorí vytvorili zaujímavé jesenné dekorácie či figúrky. Celú farebnú atmosféru podčiarkli aj detské výtvarné práce.

     • Plavecký výcvik prvého stupňa

     • V dňoch 19. – 23. septembra 2022  žiaci prvého stupňa absolvovali plavecký výcvik v spolupráci s plaveckou školou Nereus, ktorá organizuje plavecké kurzy v Žiline. Odborní tréneri žiakov oboznámili s rôznymi technikami plávania. Deti sa otužovali, upevňovali svoje zdravie a hravým spôsobom prekonávali obavy z vodného prostredia.

      Za svoje plavecké schopnosti získali „Mokré vysvedčenie“ a základy pre pekný šport -  plávanie.