• Slávnostná akadémia žiakov 9. ročníka

     • Ako má každý školský rok svoj začiatok, musí mať určite aj svoj koniec. Tradičnou súčasťou konca nášho roka v škole je slávnostná akadémia, ktorá je vždy v réžii žiakov 9. ročníka.

      Tento rok sa opäť spoločne stretli vo štvrtok 29.6.2023 v KD Súľov žiaci, rodičia a všetci, ktorí chceli prežiť príjemné popoludnie plné slávnostných príhovorov, spevu a tanca, humorných scénok a dojemných slov. Kultúrny program našich deviatakov bol ich dôstojnou rozlúčkou so školou. Sme na nich právom pyšní.

      V ich „lete za budúcnosťou“ im zo srdca želáme veľa úspechov a radosti zo života.

     • Thurzova kreatívna Bytča

     • Okresný úrad Bytča a Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči vyhlásil

      výtvarnú a literárnu súťaž mladých tvorcov - „Thurzova kreatívna Bytča" ,

      do ktorej sa zapojili svojimi prácami aj žiaci našej školy.

      Dve z našíich odoslaných prác boli úspešné.

      Soňa Čičková a Marián Backa si za získané 4. miesta boli 29.6.2023 na Okresnom úrade v Bytči prevziať ocenenia.

      Tešíme sa z ich úspechu a veríme, že našich umelcov farby a štetce neomrzia aj cez letné dni voľna.

     • Naše úspechy v šk. roku 2022/2023

     • Keď sa povie škola, väčšina z nás si predstaví vyučovanie, domáce úlohy skúšanie, ale aj prestávky či voľné hodiny.

      K životu každej školy však neodmysliteľne patria aj vedomostné, umelecké a športové súťaže. Naši žiaci sa do mnohých z nich počas celého tohto školského roka úspešne zapájali. Všetci účastníci boli slávnostne odmenení na spoločnom stretnutí celej školy, ktoré prebehlo v stredu 28.6.2023.

      Viac o atmosfére tohto dňa „povedia“ nasledujúce fotografie.

       

      Pochvaly riaditeľom školy​​

      Olympiáda zo slovenského jazyka

      Šaliansky Maťko

      Hviezdoslavov Kubín

      Olympiáda z anglického jazyka

      English Star

      WocaBee

      Klokan

      Pytagoriáda

      Matematická olympiáda

      iBobor

      Super Florbal POHÁR - žiaci ZŠ​​​​​​​​​​​​

      ​​​​​​​

      ​​​​​​​

      ​​​​​​​

      ​​​​​​​

      ​​​​​​​

      ​​​​​​​

      Zber papiera

      Trieda naše zrkadlo

      Školský parlament

      MAKS

     • Slovensko, krajina v srdci Európy

     • Celoslovenská prehliadka / súťaž výtvarných prác detí a mládeže.

      Vyhlasovateľ súťaže: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

      Organizátor súťaže: Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva Sklenárova 7, Bratislava

      Spoluorganizátori súťaže: Bratislavské bábkové divadlo, Karloveská nadácia Bratislava, Kaiser spedition Bratislava, Fotomodel Slovakia Bratislava

      Odborný garant: Štátny inštitút odborného vzdelávania Bratislava

      Práce našich žiakov, ktoré nás budú reprezentovať v danej súťaži.

    • CPP Bytča
     • CPP Bytča

     • Predškolákov a školákov ZŠ s MŠ v Súľove - Hradnej sme v tomto školskom roku navštevovali spolu so špeciálnym kamarátom Zippym (lúčny koník). Pri témach Pocity, Komunikácia a Priateľstvo sme strávili dôležité okamihy, ktoré posilňovali sociálne a emocionálne zručnosti detí. Na poslednom stretnutí sme vytvorili pre Zippyho špeciálne prázdninové odkazy a želania. Ďakujem pani učiteľkám aj deťom za vzácnu atmosféru, ktorú sme spoločne tvorili a teším sa na vás v budúcom školskom roku, milí Zippyho kamaráti.

      Mgr. Alena Búšovská, psychológ CPP.

    • Letné účelové cvičenie
     • Letné účelové cvičenie

     • Praktická časť účelového cvičenia prebehla 26. 6. 2023. Zamerali sme sa na zásady orientácie v prírode, určovanie svetových strán pomocou núdzových orientačných prostriedkov. Preventívnej ochrane pred bleskami a pri prietrži mračien. Všímali sme si značenie turistických ciest a chodníkov, ako aj značenie povinností turistov pri ochrane životného prostredia v CHKO.

     • Náš posledný výlet

     • 9. ročník

      Naše posledné spoznávanie sa konalo 20. a 21. júna a patrilo slovenským veľhorám. Boli sme ubytovaní vo Ville Gerlach v Novom Smokovci. Počas dvoch dní nášho pobytu sme spoznávali Vysoké Tatry na trasách Štrbské pleso - Popradské pleso - Skalnaté pleso. Aj napriek otlakom na nohách sme kráčali ďalej a neľutujeme to. Po veľmi náročných túrach sme sa výborne najedli v Penzióne Koliba s milou obsluhou. Nechýbalo ani večerné posedenie pri hudbe so skvelou náladou. V posledný deň nás schladila studená prírodná sprcha. Ťažko sa nám lúčilo. Odnášame si so sebou veľa nádherných zážitkov, ktoré sa nám navždy vryli do pamäti.

     • Protidrogová prevencia

     • Žiaci 8. ročníka sprostredkovali mladším žiakom  základné a objektívne informácie o druhoch drog, ich účinkoch, pôvode, rozšírení, vzniku závislosti, dopade závislosti vrátane širších spoločenských súvislostí.

      Cieľom našich  aktivít je predstaviť žiakom stratégie a taktiky ako sa v spoločnosti ohrozenej drogou možno vyhnúť užívaniu.

     • Na výlete v Košiciach

     • 8. ročník

      Po dlhej ceste rýchlikom nás privítali Košice, metropola východného Slovenska  a naše druhé najväčšie mesto.

      So žiakmi sme najskôr navštívili Slovenské technické múzeum, ktoré ako jediné múzeum technického zamerania na území Slovenska poskytuje pohľad do histórie a tradičnej vedy a techniky. Našou druhou zastávkou bol Dóm sv. Alžbety, najobdivovanejšia stavba Košíc. Je to najvýchodnejšia gotická katedrála Európy a najväčší kostol u nás

      Výlet splnil svoj účel – žiaci si rozšírili vedomosti z fyziky, matematiky, logiky, geografie, a dejepisu.

     • JUNIÁLES - MŠ Jablonové

     • V piatok 23. júna 2023 sa na futbalovom ihrisku v Jablonovom uskutočnil  JUNIÁLES pre deti, rodičov a ich rodinných príslušníkov. Okrem rôznych súťaží a detskej discotéky boli pre zúčastnených pripravené ďalšie prekvapenia: 

      - vystúpenie hasičov z Kolárovíc s penovou show

      - bohatá tombola pre deti i dospelých

      - výborný guláš a pivko, možnosť opekať prinesené špekáčiky na ohnisku

      - maľovanie na tvár

      - skákacie hrady a maskot Alex.

      Ďakujeme Vyboru Združenia rodičov pri MŠ Jablonové za výborne zorganizovanú akciu, Marcelovi Balážovi za hudobný doprovod a sprievodné slovo, kuchárom Jankovi a Ľubovi a pani kuchárkam zo ŠJ za výborný guláš, mamičkám za výborné koláčiky, pani učiteľkám MŠ za pripravené detské súťaže, p. Englartovi za vybavenie skákacích hradov, všetkým rodičom a p. starostovi za ceny do tomboly a všetkým zúčastneným za dobrú náladu a podporu MŠ v Jablonovom!

       

     • Turistická vychádzka spojená s koncoročným výletom našich škôlkarov

     • Výlet MŠ Súľov na družstvo v Súľove

      22.6.2023 sme navštívili družstvo v Súľove ako koncoročný výlet našich škôlkarov. Turisticku precádzku deti zvládli na výbornú. Na družstve sa oboznámili s jeho chodom, so zvieratkami, zistili zaujímavosti o ich starostlivosti, ochutnali syr z vlatnej výroby družstva. Na záver výletu si deti pochutili na miestnej zmrzline. 

    • CPP Bytča
     • CPP Bytča

     • Vedeli ste, že naše CPP BYTČA spolupracuje s rôznymi organizáciami?

      Včera prijal naše pozvanie kpt. Mgr. Marián Frývald z OR PZ v ŽILINE, kde si pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ Súľov, pripravil besedu o trestnoprávnej zodpovednosti, šikane, kyberšikane či nástrahách v online priestore.

      Ďakujeme za jeho skúsenosti či už z aktívnej služby ako aj mnoho dôležitých informáciach súvisiacich s delikvenciou.

      Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s tak dôležitou zložkou ako sú práve preventisti Polícia SR - Žilinský kraj

      PhDr. Lenka Koniarová

     • Herbár

     • Herba - z latinčiny bylina.

       

      Aj keď pôvodne boli herbáre ponímané ako knihy liečivých rastlín, dnes sú chápané ako knihy sušených rastlín.

      Výrobu takýchto kníh si vyskúšali najmladší žiaci z prvého aj druhého stupňa.

      A verte, že sa vašim deťom herbáre počas štúdia určite zídu a nezapadnú prachom.

      Herbáre 1. ročníka

      Herbáre 5. ročníka

     • Deň otcov

     • Ocko, možno o tom nevieš,

      si môj veľký hrdina.

      Aj keď občas prísne pozrieš,

      vždy na teba spolieham.

       

      V živote sa nestratím,

      lebo teba, ocko, mám.

      A hoci občas pochybímviem,

      že nikdy nie som sám.

      Mnohí z nás ani netušia, že aj otcovia majú svoj sviatok, teda Deň otcov. Tento sa oslavuje vždy tretiu nedeľu v mesiaci jún, čiže tento rok pripadá Deň otcov na nedeľu 18. júna.

     • MAKS

     • Každá súťaž má tých , čo stoja na stupni víťazov, ale aj tých, čo síce zabojujú, ale neumiestnia sa medzi prvými.

      Gratulujeme našim siedmakom, ktorí celý rok riešili maksovske úlohy. Za splnenie podmienok súťaže získali diplom a pero.

     • Posledné zasadnutie parlamentu školy

     • Väčšinu  celoškolských podujatí, ktoré sme organizovali v priebehu tohto pomaly sa končiaceho školského roka, naplánoval náš školský parlament. Desať žiakov a dvaja pedagógovia sa pravidelne spoločne stretávali, hodnotili, plánovali, diskutovali, vymýšľali.

      Zasadnutie, ktoré sa konalo 14.6.2023 a bolo ôsme v poradí, bolo tohtoročné posledné. Spoločne sme zhodnotili našu celoročnú činnosť.  Zástupcovia z každej triedy predniesli podnetné návrhy, ktoré vložíme do plánu našej činnosti v školskom roku 2023/2024.

      Aj touto cestou sa chceme členom školského parlamentu poďakovať za ich celoročnú zodpovednú a tvorivú prácu.  Tešíme sa na ďalšie spoločne zorganizované podujatia po letných prázdninách.

     • Druhohory očami ôsmakov

     • Trias, jura, krieda, či Alpínske vrásnenie. Názvy, ktoré sa spájajú s druhohorami. Našim ôsmakom sa však s druhohorami spája aj niečo iné.

      Uhádnete?

     • Tretiaci a kaligrafia

     •  Naši tretiaci  navštívili zaujímavú interaktívnu výstavu s názvom Kaligrafia = krasopis, ktorá sa nachádza v Sobášnom paláci v Bytči.

      Dozvedeli  sa o písme, jeho podobách, vývoji a spôsoboch používania. V interaktívnom ateliéri  sa oboznámili s abecedou, ale aj azbukou, švabachom  či Braillovým písmom a egyptskými hieroglyfmi. Zaujímavým bol písmenkový tunel. Tu deti čakalo svetelné prekvapenie. Z tieňohry mohli prečítať známe verše. V „krajine pisárov“ navštívili stredoveký kláštor, púštny stan arabského šejka i pagodu čínskeho pisára.

      Záver patril tvorivým dielňam, ktoré vždy odhalia šikovnosť a talent každého účastníka. Práca so štetcom mnohých trochu aj potrápila, no určite neodradila.

      Zaujímavo prežité dopoludnie spojené s prehliadkou nášho okresného mesta deťom ukázalo, že učiť sa  a získavať nové vedomosti a zručnosti nemusia iba v školských laviciach.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Súľov - Hradná 64
   • ZŠ(riaditeľ) - 0911 / 360 024 ZŠ (zástupkyňa) - 0911 / 588 002 ZŠ (zborovňa) + ŠKD - 0911 / 594 003 MŠ Súľov-Hradná - 0911 / 596 003 MŠ Jablonové - 0903 / 796 025 ŠJ vedúca - 0903 / 795 025 ŠJ Súľov-Hradná - 0911 / 626 003 ŠJ Jablonové - 0911 / 598 003
   • Súľov - Hradná 64, 013 52 013 52 Súľov - Hradná Slovakia
   • 0911 / 360 024
   • RNDr. Ján Mekiňa (riaditel@zssulov.sk), mobil: 0911 / 360 024
   • Mgr. Anna Búšfyová (zssulov@zssulov.sk), mobil: 0911 / 588 002
  • Prihlásenie