• Mesiac s knihami

     • Mesiac marec je už tradične venovaný aktivitám, ktoré podporujú záujem detí o beletriu, čítanie, prácu s textom. Žiaci  2. stupňa na hodinách literatúry v spoločných besedách o prečítaných knihách predstavili svojím spolužiakom svoju naj... knihu. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavého a poučného o knihách najstarších, najmilších, najväčších či najmenších. Deti sa predstavili ako dobrí rečníci, pri besedách boli asertívni, navzájom sa dokázali počúvať, kládli si zaujímavé otázky. Odpovede niektorých nás prítomných milo prekvapili.

      Najstarší žiaci našej školy predviedli svoje komunikačné schopnosti mladším kamarátom. Svoju aktivitu nazvali: Veľkí čítajú malým. V dvojiciach navštívili každú triedu a porozprávali im o knihách i dôležitosti čítania. Pripravili si pre nich rôzne aktivity:  jazykolamy, skladanie rozstrihaných častí textu, ukážky kníh... Zaslúženou odmenou pre nich bola motivačná záložka do knihy, ktorú si môžu žiaci vymaľovať.

      Vo 4. ročníku si žiaci vytvorili čitateľský kútik, kde prezentovali svoju obľúbenú knihu, urobili netradičnú dramatizáciu rozprávky „O repe“ pre mladších žiakov, súťažili v literárnych kvízoch hry Milionár a vytvorili si záložky do kníh. Nakoniec vyhotovili projekty na tému „Moja kniha“ a vypracovali pracovný list, kde ohodnotili doteraz prečítané knihy.

      Zrealizované aktivity v 2. ročníku:

      Na začiatku každého čítania sme čítali vlastnú knižku. Vytvorili sme si skladané záložky, súťažili v čítaní neznámeho textu o najrýchlejšieho čitateľa a čitateľku. Zahrali sme si hry „Vykonaj povel“ a rozprávkové pexesá. Čajové posedenie sme spojili s počúvaním rozprávky a kvízom o najlepšieho poslucháča. Na záver sme si vytvorili vlastné knižky.

      S prvákmi sme sa rozprávali o ich obľúbených knihách, niektoré si deti doniesli do školy a predstavili ich spolužiakom. Spoločne sme si vyrobili záložky do kníh.

     • Návšteva JRD Súľov

     • Jahňatá na jar boli odjakživa symbolom Veľkej Noci a poľnohospodárstva.

      Naši žiaci navštívili JRD Súľov, kde sa mohli potešiť malými jahňatami, dokonca jedno chytiť a pohladkať.

     • Zápis do 1. ročníka

     • „ Do školy sa teším, teším,

         už ma to tam ťahá...“

            Tak si možno pospevovali aj predškoláci, ktorí 3. apríla 2023 kráčali na zápis do 1. ročníka ZŠ. Zvedavosť, ale aj určité obavy, čo ich v tento veľký deň v škole čaká, sa dala ľahko vyčítať z ich tvárí. Všetkých prítomných predškolákov, ich rodičov a ostatných hostí krátkym programom privítali naši žiaci Kristínka Kamasová a Miško Hrehor. Za doprovodu pani učiteliek z 1. stupňa a pani vychovávateľky sa deti odobrali do pripravených tried. Hravou formou v nich plnili rôzne úlohy, pri ktorých ukázali svoje nadobudnuté zručnosti a schopnosti. Všetci svoj výnimočný deň zvládli výborne. Na pamiatku si domov odniesli svoju prvú žiacku knižku, pamätný list a malé darčeky.

                                                                       Na všetkých budúcich prvákov sa tešíme v septembri 2023!

     • Environmentálna výchova v ŠKD

     • V pondelok 27.3 pripravili pani vychovávateľky deťom prekvapenie. Školský klub detí navštívili dve sovičky. Fufi a Fifi pozorne sledovali zvedavé deti. Sokoliarka Bc. Gáliková oboznámila deti so životom sovičiek na území Slovenska. Deti si mohli pozrieť aj rôzne druhy parožia, vzorky drevín, rastlín. So záujmom počúvali a nedočkavo čakali na pohladenie sovičiek. Sovičky sa deťom odmenili pokojným pohľadom a našuchorenými pierkami.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Súľov - Hradná 64
    • ZŠ(riaditeľ) - 0911 / 360 024 ZŠ (zástupkyňa) - 0911 / 588 002 ZŠ (zborovňa) + ŠKD - 0911 / 594 003 MŠ Súľov-Hradná - 0911 / 596 003 MŠ Jablonové - 0903 / 796 025 ŠJ vedúca - 0903 / 795 025 ŠJ Súľov-Hradná - 0911 / 626 003 ŠJ Jablonové - 0911 / 598 003
    • Súľov - Hradná 64, 013 52 013 52 Súľov - Hradná Slovakia
    • 0911 / 360 024
    • RNDr. Ján Mekiňa (riaditel@zssulov.sk), mobil: 0911 / 360 024
    • Mgr. Anna Búšfyová (zssulov@zssulov.sk), mobil: 0911 / 588 002
   • Prihlásenie