• 2% dane
     • 2% dane

     • Vážení rodičia a priatelia školy,

      aj tento rok môžete podporiť žiakov našej školy darovaním 2% z daní. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na nákup pomôcok, ktoré našim žiakom uľahčia a spríjemnia vyučovanie.

      Prosíme, aby ste tlačivo VYHLÁSENIE vyplnili do 27.4.2023, podpísali ho a priložili ďalšie tlačivo POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE. Obidve tlačivá doručte do školy kvôli neskoršej identifikácii platieb. 

      Podnikateľské subjekty: vyplňte príslušnú stranu daňového priznania (potrebné údaje o prijímateľovi – názov: Nadácia Spoločne pre región; sídlo: Framborská 12, 010 01 Žilina; právna forma: nadácia; IČO: 37900706) a jej fotokópiu doručte našej škole kvôli neskoršej identifikácii platieb.

      Vopred Vám ďakujeme za ochotu a spoluprácu


      ​​​​​​​

     • Majstrovstvá okresu v stolnom tenise

     • Vo štvrtok 26. 1. 2023 sa naše dievčatá a chlapci zapojili do súťaže Majstrovstvá okresu v stolnom tenise v Bytči. V priestoroch telocvične ZŠ Mieru proti sebe nastúpilo 8 chlapčenských a 5 dievčenských družstiev.

      Dievčatá získali krásne 2. miesto.

      Kerešová Sára (9. ročník), Krajčiová Nela (7. ročník), Kerešová Karolína (6. ročník) a Čičková Michaela (6. ročník) si domov hrdo niesli cennú striebornú medailu.

      Chlapci v zložení Blaško Adam, Húdek Marek, Kamas Matúš a Smatana Dávid (žiaci 9. ročníka) napriek silnej konkurencii obsadili 5. miesto.

      Radosť z hry nás neopúšťala ani po skončení všetkých súbojov. Z turnaja sme odchádzali plní nových zážitkov, spomienok  a s úsmevmi na perách.

     • Týždeň na lyžiach

     • Od pondelka 30.1.2023 sme začali s lyžiarskym výcvikom detí 6., 8. a 9. ročníka. Snehové podmienky v SKI MAKOV sú zatiaľ priaznivé. Výcvik prebieha pod drobnohľadom inštruktorov lyžovania SKI BERNARDÝN.

      O atmosfére na svahu Vám viac povedia fotografie z Makova.

      Perinbaba urobila radosť aj žiakom, ktorí ostali v škole. Veľká prestávka patrila hrám v bielej perine.

     • Na návšteve v knižnici

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Na návšteve v knižnici.

      Deti z MŠ Jablonové boli navštíviť zrekonštruovanú Miestnu knižnicu v Jablonovom. Otvoril ju práve pre nich pán starosta Ladislav Čička. Pani knihovníčka im porozprávala o poslaní a fungovaní knižnice a pozvala deti na ďalšie návštevy spoločne s rodičmi. Deti si poprezerali krásne detské knihy.

     • KOMPARO 9

     • Žiaci 9. ročníka sa dozvedeli svoje výsledky z projektu KOMPARO 9, ktoré sa konalo v novembri. Teší nás, že sa naša škola zaradila medzi 25% najúspešnejších škôl.

      Jednotlivé výsledky z matematiky a slovenského jazyka a literatúry boli pre niektorých žiakov prekvapivé. Viacerí z nich totiž zistili, že majú ešte veľké nedostatky. Veríme, že zostávajúci čas využijú na to, aby Testovanie 9 zvládli čo najúspešnejšie. Budeme im držať palce.

     • Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku

     • Dňa 19.1.2023 sa konalo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku v Bytči. Súťažilo sa v dvoch kategóriách, zúčastnilo sa spolu 14 žiakov. Súťaž pozostávala z dvoch častí: písomnej a ústnej.

      Písomná časť pozostávala z počúvania s porozumením  – žiakom bol prečítaný originálny anglický text. Po jeho druhom vypočutí plnili súťažiaci úlohy týkajúce sa obsahu textu. Čítanie s porozumením – žiaci mali k dispozícii anglický text, ktorý bolo potrebné správne  doplniť. Olympiáda obsahovala aj úlohy s gramatickými a lexikálnymi otázkami. V ústnej časti žiaci vytvorili príbeh podľa obrázkov a konverzovali na danú tému.

      Michaela Janurová žiačka 9. ročníka získala 3. miesto v kategórií 1B.

      Srdečne blahoželáme!

     • Deň komplimentov

     • Každoročne je 24. január Dňom komplimentov.

      „Kto sa usmieva a je vľúdny, stáva sa slnkom, pretože tým dáva svetlo i teplo.“

      Múdra kniha hovorí... Kompliment je dobromyseľné a priateľské vyjadrenie sa k inej osobe, ktorým ten, kto kompliment vyjadruje, vyzdvihuje niečo, čo sa mu na danej osobe obzvlášť páči alebo čo na nej pozitívne oceňuje.

      Na okamih sa zamyslite. Kedy vám naposledy ÚPRIMNE  A ZO SRDCA povedal niekto niečo pekné, hrejivé, oceňujúce ... po čom  ste sa cítili šťastne a dobre?

      Žiaci 6. ročníka pod vedením p. uč. Škuláňovej na tento výnimočný deň pripravili popisky a pútavý kvíz, ktorý riešili všetci žiaci.

      Rozdávajte srdečné slová, hovorte ľuďom úprimné komplimenty. Nie iba dnes, v Deň komplimentov, ale každý deň!

     • Blahoželáme dvom víťazom!

     • V piatok 20.1.2023 sa priestoroch CVČ v Bytči stretli milovníci umeleckého prednesu zo základných škôl  okresu Bytča. Boli to víťazi školských kôl recitačnej súťaže Šaliansky Maťko J. C. Hronského, ktorá je venovaná prednesu čarovných slovenských povestí. Okresné kolo v Bytči nám všetkým ukázalo vysokú úroveň prejavu mladých recitátorov a zaujímavý výber nových povestí. Vnímavá porota, milé publikum a pripravení recitátori – taká bola atmosféra tohtoročného, už 28. ročníka.

      Našu školu reprezentovali traja žiaci. M. Hrehor, K. Bučová  a N. Krajčiová. Zodpovedná príprava a vysoká úroveň ich presvedčivého prednesu priniesli najsladšie ovocie – dve prvé miesta.

      1. kategória  =  žiaci 2. a 3. ročníka:  1.  miesto – Michal Hrehor (3. ročník)

      3. kategória  =  žiaci 6. a 7. ročníka:  1. miesto – Nela Krajčiová (7. ročník)

      Z ich zaslúženého víťazstva sa úprimne tešíme a srdečne blahoželáme.

      Veríme, že budú úspešní aj v krajskom kole a touto cestou im želáme čo najlepšie umiestnenie.

       

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Súľov - Hradná 64
    • ZŠ(riaditeľ) - 0911 / 360 024 ZŠ (zástupkyňa) - 0911 / 588 002 ZŠ (zborovňa) + ŠKD - 0911 / 594 003 MŠ Súľov-Hradná - 0911 / 596 003 MŠ Jablonové - 0903 / 796 025 ŠJ vedúca - 0903 / 795 025 ŠJ Súľov-Hradná - 0911 / 626 003 ŠJ Jablonové - 0911 / 598 003
    • Súľov - Hradná 64, 013 52 013 52 Súľov - Hradná Slovakia
    • 0911 / 360 024
    • RNDr. Ján Mekiňa (riaditel@zssulov.sk), mobil: 0911 / 360 024
    • Mgr. Anna Búšfyová (zssulov@zssulov.sk), mobil: 0911 / 588 002
   • Prihlásenie