• Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2023

     • Končí sa zas ďalší rôčik,

      do nového je len krôčik.

      Vianoce Vám prajeme šťastné,

      od Ježiška dary krásne.

      K tomu lásky do balíčka,

      hodne zdravia a šťastíčka.

       

      Veselé Vianoce a PF 2023 praje kolektív ZŠ s MŠ Súľov - Hradná

     • Stretnutie so Zuzanou

     • Kto by ju nepoznal? Speváčka, textárka, niekoľkonásobná držiteľka ocenenia Zlatý Slávik a mnohých iných cien, naša rodáčka a v posledných rokoch aj výtvarníčka a ilustrátorka Zuzana Smatanová. Vždy usmievavá, zhovorčivá, dobre naladená. S našimi deťmi sa stretla 20.12.2022 v Kultúrnom dome v Súľove. Pekné Zuzkine ilustrácie a jej zaujímavé rozprávanie spríjemnili nám všetkým tento predvianočný čas. S úsmevom ochotne odpovedala na zvedavé detské otázky a všetkých povzbudila v tom, že sa nikdy nemajú vzdávať a plniť si svoje tajné túžby a želania.  

     • Súľovský kamienok

     • Vianoce - želania, snehu plný dvor,

      deti a darčeky, koleda znie navôkol.

      Naši žiaci s láskou k slovu

      v tento predvianočný čas,

      chcú darovať niečo malé,

      dúfajú, že potešia nás.

      Balíček plný jesenných spomienok,

      náš školský časopis – Súľovský kamienok J

      Občas sa stane, že do novín či časopisov vstúpi novinársky škriatok (novinársky škriatok = chyba v texte). Stalo sa tak na strane, ktorú vytvorili siedmaci. Zmenil meno autora Jesennej tajničky.

      Tajničku pre nás vytvorila Miška B. zo 7. ročníka.

      Miške sa touto cestou ospravedlňujem. MŠ

     • Plavecký výcvik

     • Plavecký výcvik absolvovali žiaci 5. - 8. ročníka od 12.12 do 16.12.2022 na krytej plavárni v Považskej Bystrici. 

     • Matematické súťaže

     • Vďaka šikovným žiakom sa nám darí zapájať do rôznych matematických súťaží.

       

      PYTAGORIÁDA

      Pytagoriáda je matematická súťaž určená žiakom základných škôl od 3. do 8. ročníka. Okrem správnosti vypočítaných príkladov o víťazstve rozhoduje aj čas, za ktorý súťažiaci vypočíta dané príklady.
      Naša škola súťaží v kategóriách P3 – P8. Súťaž je trojkolová (školské, okresné, celoslovenské kolo).  Všetky kolá sa konajú pod dozorom poroty v jednotnom termíne na území celej Slovenskej republiky. Každé kolo spočíva v riešení súboru 15 úloh počas 60 minút (celoštátne kolo - 20 úloh počas 60 minút), ktorých náročnosť neprevyšuje typické školské úlohy. Každému súťažiacemu sa zaznamená čas, využitý na riešenie úloh.

      V dňoch 7. a 8. 12.2022 sa aj na našej škole konalo školské kolo.

      Gratulujeme úspešným riešiteľom.

      MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

      Matematická olympiáda je najstaršia súťaž pre žiakov základných a stredných škôl, ktorá vznikla v roku 1951. Pri jej zrode stál vynikajúci český matematik svetového mena akademik Eduard ČECH a významný slovenský matematik akademik Jur HRONEC. Počas ďalších rokov sa Matematická olympiáda rozvíjala, rástol jej vplyv na učiteľov a žiakov. Matematická olympiáda má pevné miesto pri rozvíjaní matematického nadania žiakov.

      Riešenie úloh si vyžaduje dôkladnú odbornú prípravu, osobitne u vyšších kategórií. Žiaci sa venujú riešeniu zložitých matematických úloh v rámci svojho osobného voľna, aj pri súkromných konzultáciách s učiteľmi alebo aj medzi sebou navzájom. Robia tak niečo navyše, rozvíjajú svoj talent a získavajú nové skúsenosti.

      Do matematickej olympiády sa zapojili žiaci druhého stupňa  (prislúchajú im kategórie Z5 – Z9)

      V decembri ukončili riešenia úloh žiaci 5. a 9. ročníka.

      Najšikovnejší z nich postupujú do okresného kola:

      z 9. ročníka Backová Zuzana, Piačková Michaela

      z 5. ročníka: Šefarová Nela a Hanulíková Michaela

      MAKS

      Od začiatku školského roka sa štyria žiaci siedmeho ročníka zapájajú do korešpondenčnej súťaže MAKS, kde dosahujú veľmi dobré výsledky. Príklady sú zaujímavé, prepojené so životom. Sú aktuálne, moderné. Najväčšia výhoda je, že sú vyriešiteľné, trénujú logiku, postreh a aj dôvtip riešiteľov.

     • Vianočná akadémia

     • Zima v našej škole mala dôstojné zakončenie. Dňa 13.12.2022, na magickú Luciu, sme ponúkli vianočný program plný piesní, tanca, folklóru, humorných aj poučných scénok. Úsmevy v publiku, potlesk a radosť v očiach účinkujúcich boli odmenou pre všetkých, ktorí toto podujatie pripravili a ukázali tak svoj talent, šikovnosť, veľkú snahu a nadanie. Vianočná nálada dýchla na prítomných. Spolu sme sa tak o krôčik priblížili k najkrajším sviatkom roka, k Vianociam.

     • Zima v škole

     • V nebi niekto ráta z lupienkov margariet,

      ľúbi či neľúbi a sneží to na svet.

      Je to celkom blízko, nastav k nebu tvár,

      vločky hladkajú ťa, už ich nie je pár.

       

      Zima je tu. Za oknami štípe mráz a tancujú snehové vločky, deti sa radujú, tešia z bielej periny.

      Svoju radosť z posledného ročného obdobia sme preniesli aj do priestorov školy, ktoré sme si všetci spoločne sviatočne vyzdobili. Z množstva násteniek na nás dýcha zimná nálada, zimné sú aj dvere každej triedy. Vestibul rozvoňali sviatočné aranžmány žiakov 5. a 6. ročníka a vianočný strom plný ručne vyrábaných ozdôb.

      ccccccccccccccc

     • Príchod zimy v ŠKD

     • Deti z ŠKD využili novembrové počasie nielen na zábavu vonku, ale priložili ruku aj k úprave okolia školy hrabaním a zametaním posledného lístia. Počas chladnejších dní nenechali oddychovať pastelky, nožnice a venovali sa kreatívnej tvorbe.

     • Mikuláš

     • Na svätého Mikuláša

      do okna sa obuv znáša.

      Topánky si každý čistí,

      kto aký bol, ráno zistí.

      Dnes je 6. december, meniny oslavuje Mikuláš. Dúfam, že ste celý rok poslúchali a pomáhali.

      Mikuláš sa zastavil aj u nás v škole.

      Ale kto vlastne je ten Mikuláš?

      Rodičia svätého Mikuláša boli vznešeného rodu, no dlho boli bezdetní. Preto sa modlili k pánu Bohu, aby im požehnal dieťa. Pán Boh ich prosbu vyslyšal a narodil sa im chlapec. Dali mu meno Mikuláš.

       

      Mikuláša rodičia vychovávali k poslušnosti, láske a štedrosti.  Už ako malé dieťa pomáhal iným a robil   dobré skutky. Po smrti rodičov rozdal Mikuláš všetok svoj majetok chudobným. Stal sa biskupom.  Po celý svoj život plnil želania iných ľudí a robil dobré skutky.  Istý chudobný človek mal tri dcéry. Nemohli sa vydať, pretože ich otec nemal peniaze na veno. Svätý Mikuláš im vtedy v noci vhodil do izby tri mešce s peniazmi, aby sa mladé dievčence mohli vydať.

       

      Svätý Mikuláš bol mimoriadnou osobnosťou a preto sa úcta k nemu veľmi rozšírila.  V mnohých rodinách sa preto dodržiava starý zvyk, že v predvečer sviatku svätého Mikuláša si každý vyčistí svoje topánky, vloží ich do okna a čaká na sladký darček od Mikuláša. Dokonca častokrát  to robia i rodičia.

       

     • Šaliansky Maťko

     • Po roku sme sa vďaka umeleckému prednesu opäť spolu vrátili  do našej dávnej histórie. Múdre slová hrdinov krásnych slovenských povestí nám spríjemnili jedno novembrové dopoludnie.

      Dňa 28.11.2022 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže venovanej prednesu slovenských povestí Šaliansky Maťko. Vypočuli sme si 18 recitátorov z ročníkov 2. – 7.
      Presvedčivé výkony, výber pekných ukážok povestí, pozorní poslucháči a vnímavá porota. Taká bola atmosféra tohto podujatia. Každý z účastníkov bol odmenený zaslúženým potleskom, no vo svojej kategórii mohli zvíťaziť len traja najlepší. Tento rok nimi sú M. Hrehor, K. Bučová a N. Krajčiová.

      Veríme, že títo žiaci nesklamú a našu školu budú úspešne reprezentovať aj v okresnom kole, ktoré sa bude konať v Bytči. Držíme im palce J

     • iBobor - vyhodnotenie

     • V týždni od 7.11 do 11.11. 2022 žiaci prvého a druhého stupňa  riešili on-line úlohy v súťaži i-Bobor.

       

      Úspešní riešitelia:

      Kamasová (2. roč.),

      Šefarová, Mosor, Sakalová (5. roč.)

      Krajčiová (6. roč.)

      Bezdeda (7. roč.)

      Backa, Čičková, Dodeková (8. roč.)

      Backová, Bušovská, Kamas, Janurová, Kostelanská (9. roč)

     • Olympiáda z anglického jazyka

     • Dňa 16.11. a 21. 11. 2022 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády z anglického jazyka. Zúčastnilo sa 16 žiakov, ktorí súťažili v dvoch kategóriách 1A a 1B. Účastníci olympiády si zmerali a porovnali svoje vedomosti z anglického jazyka v písomnej aj ústnej časti. Víťazi školského kola olympiády /M. Janurová a D. Bezdeda/ nás budú reprezentovať
      v okresnom kole. Všetci účastníci olympiády preukázali veľký potenciál,jazykové zručnosti a tvorivosť.

       

                               Vyhodnotenie olympiády z anglického jazyka

       

      Kategória  1A:  1. D.Bezdeda     2.M. Bušovská   3. K. Kovaliková

       

      Kategória 1B: 1.M.Janurová   2. S. Hrehor   3. F.Čička, S.Bušovská

                                                                                                

      Všetkým súťažiacim blahoželáme a prajeme im veľa ďalších študijných úspechov v anglickom jazyku.

     • Všade samé igelitky

     • Členovia školského parlamentu upozornili na plasty, ktoré sa na nás valia z každej strany. Rozhodli sa, že svojim kamarátom ukážu, ako sa popasovať s týmto problémom. Vyzvali všetkých žiakov, aby doma pohľadali plátenné nákupné tašky. Najkrajšie z nich priniesli do školy a spoločne nimi vyzdobili hlavnú chodbu. Tým vlastne poukázali na to, že z dlhodobého hľadiska sú takéto tašky ekologickejšie, trvácnejšie a hlavne šetria životné prostredie.

      Čo sa v mladosti naučíš, v starobe akoby si našiel. Snáď si toto deti uvedomia a budú príkladom pre ostatných.

     • Lampiónový sprievod

     • V novembri sme pre žiakov 1. stupňa pripravili  zábavné popoludnie. Odštartovali sme ho tanečnou zábavou, kde nechýbali samozrejme aj zaujímavé súťaže. Po zotmení sme sa stretli pred školou a spoločne prešli obcou. Deti  svojimi svietiacimi lampiónmi, lampášikmi a svetielkami vyčarili tajuplnú atmosféru.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Súľov - Hradná 64
    • ZŠ(riaditeľ) - 0911 / 360 024 ZŠ (zástupkyňa) - 0911 / 588 002 ZŠ (zborovňa) + ŠKD - 0911 / 594 003 MŠ Súľov-Hradná - 0911 / 596 003 MŠ Jablonové - 0903 / 796 025 ŠJ vedúca - 0903 / 795 025 ŠJ Súľov-Hradná - 0911 / 626 003 ŠJ Jablonové - 0911 / 598 003
    • Súľov - Hradná 64, 013 52 013 52 Súľov - Hradná Slovakia
    • 0911 / 360 024
    • RNDr. Ján Mekiňa (riaditel@zssulov.sk), mobil: 0911 / 360 024
    • Mgr. Anna Búšfyová (zssulov@zssulov.sk), mobil: 0911 / 588 002
   • Prihlásenie