• Informácia o voľnom pracovnom mieste - Pedagogický asistent/ka

   • 17.08.2023 16:07
   • Ako zamestnávateľ podľa zákona NR SR č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení v súlade s ustanoveniami § 84 ods. 1  tohto zákona zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu Pedagogický asistent/ka:
     
     
    1a) Názov školy alebo školského zariadenia: Základná škola s materskou školou, Súľov-Hradná 64
     
    1b) Adresa sídla školy alebo školského zariadenia: Súľov-Hradná 64, 013 52 Súľov-Hradná
     
    1c) Kontakty na zodpovednú osobu: Mgr. Anna Bušfyová; e-mail: zssulov@zssulov.sk; mobil: +421 911 588 002
     
    1d) Voľná pracovná pozícia: pedagogický asistent/ka
     
   • 1e) Kvalifikačné predpoklady: podľa zákona NR SR č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch

    a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v platnom znení pre príslušnú kategóriu pedagogického zamestnanca - vyžaduje vzdelanie podľa Prílohy č. 6 vyhlášky

     

    1f) Predpokladaný dátum prijatia: 01.09.2023

     

    1g) Ďalšie informácie:

       - druh PPV: Pracovný pomer na dobu určitú (31.08.2024) s perspektívou uzatvorenia na dobu neurčitú; úväzok: 50 %

       - ponúkaný plat - podľa príslušných ustanovení zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v platnom znení v spojení s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a a v spojení s príslušnými ustanoveniami nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, v závislosti od platovej triedy a dĺžky započítanej praxe.

     

    1h) Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

    - požadovaná prax: irelevantné - pozícia vhodná aj pre absolventa

    - znalosť práce s IKT (MS Word, PowerPoint, Excel; internet; e-mail) na úrovni bežného užívateľa

    - flexibilita, kreativita, komunikatívnosť, zodpovednosť, samostatnosť, príjemné vystupovanie

     

    Žiadosti o zaradenie do výberového konania s vyžadovanými dokladmi zasielajte poštou/osobne na adresu sídla Zamestnávateľa alebo elektronicky (skeny vo formáte .pdf) na e-mailovú adresu zssulov@zssulov.sk do 25.08.2023:

     

    2a) Zoznam vyžadovaných dokladov:

    - žiadosť o zaradenie do výberového konania

    - motivačný list

    - štruktúrovaný životopis

    - doklady o ukončenom vzdelaní a praxi

    - čestné prehlásenie o bezúhonnosti

    - súhlas so spracovaním osobných údajov.

     

    Na osobný pohovor budú pozvaní iba vybraní uchádzači.

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Súľov - Hradná 64
   • ZŠ(riaditeľ) - 0911 / 360 024 ZŠ (zástupkyňa) - 0911 / 588 002 ZŠ (zborovňa) + ŠKD - 0911 / 594 003 MŠ Súľov-Hradná - 0911 / 596 003 MŠ Jablonové - 0903 / 796 025 ŠJ vedúca - 0903 / 795 025 ŠJ Súľov-Hradná - 0911 / 626 003 ŠJ Jablonové - 0911 / 598 003
   • Súľov - Hradná 64, 013 52 013 52 Súľov - Hradná Slovakia
   • 0911 / 360 024
   • RNDr. Ján Mekiňa (riaditel@zssulov.sk), mobil: 0911 / 360 024
   • Mgr. Anna Búšfyová (zssulov@zssulov.sk), mobil: 0911 / 588 002
  • Prihlásenie